Utstillere på Grüne Woche 2020

Den norske deltakelsen på Grüne Woche er et ledd i å bygge Norge som mat- og reiselivsnasjon. Norges deltakelse på Grüne Woche skal bidra til å styrke omdømmet for norsk mat og reiseliv. Målet er å stimulere til samarbeid og nyskaping på tvers av geografiske grenser og næringsgrenser. I 2020 er det utstillere fra regionene Fjell-Norge, Nord-Norge og Fjord-Norge som representerer Norge i Berlin.

Deler av Norges stand.
Deler av Norges stand. Foto: Vidar Alfarnes

Fjell-Norge

Noraker Gård 
Web-adresse: https://www.noraker.no/
E-post: post@noraker.no
Tlf.: + 47 61 36 23 64

Skimaker`n & Budeia - Olestølen Mikroysteri
Facebook: Nørrestogo Skigard 
E-post: kathrin.h.aslaksby@mail.com
Tlf: +47 918 89 806

Avdem Gardsysteri
Web-adresse:https://www.avdem.no/
E-post:gardsysteri@avdem.no
Tlf: +47 477 57 573

Glittersjå Fjellgård
Web: https://glittersja.no/
E-post: helge@glittersja.no  
Tlf. +47 913 03 669  

Fjell-Norge.
Fjell-Norge. Foto: Vidar Alfarnes

Opplæringskontoret Brimi-Kjøken
Web: https://brimikjoken.no/ & https://www.brimiland.no/vianvang/
E-post: ninavatn98@icloud.com og britastens@icloud.com

Kokkane frå Brimi Sæte
Web: https://www.brimi-seter.no/
E-post: booking@brimi-seter.no
Tlf.: +47 400 75 153

Sve Gardsbrenneri
E-post: firmapost@sve.no
Tlf.:  959 82 201

Lærling Tuddal høyfjellshotell
Web: https://tuddal.no/
E-post: l.humlegard@gmail.com

Gygra AS:
Web: www.gygra.no
E-post: post@gygra.no
Tlf.: +47 412 02 406

Lærling Bø Hotell
Web: https://visitbo.no/bohotell
E-post: cthorsell@hotmail.com

Flatdal Meieri/Kråkeroestaulen
Web: www.facebook.com/krakeroe/
E-post: lina.aasan@outlook.com
Tlf: Lina +47 463 52 761

Fjell-Norge.
Fjell-Norge. Foto: Vidar Alfarnes

Telemarklam
Web: https://telemarklam.no/
E-post: post@telemarklam.no
Tlf: +47 92 21 88 91

Stordalen Gardsbruk med Bergstaulen
Facebook: Stordalen Gardsbruk
E-post: bstordalen@gmail.com
Tlf.: +47 906 42 304

Bryn Gardsmeieri 
Web: https://brynost.no/
E-post: post@brynost.no
Tlf: +47 99 10 44 67

Gransjøberget
Web: http://gransjoberget.no/
E-post: vertskapet@gransjoberget.no 
Tel: +47 482 23 933

Nortura Ekte Tynset
Facebook: Ekte Tynset
E-post: Oyvind.Moen@nortura.no
Tlf: +47 99 30 84 61 

Eggen Gardsysteri
Web: https://www.eggenost.no/
E-post:: post@eggenost.no
Tlf: +47 95 15 78 07

Bygland Bryggeri 
Web:http://bygland.beer/
E-post:mail@bygland.beer
Tlf: +47 913 84 880

Hovden Fjellstoge
Web: https://hovdenfjellstoge.no/
E-post: post@hovdenfjellstoge.no
Tlf.: +47 37 93 95 43

Populær skogens konge.
Populær skogens konge. Foto: Vidar Alfarnes

Bjåen Fjellstove
Web: http://bjaen.no/
E-post: post@bjaen.no
Tlf.: +47 37 88 57 00

Setesdal Lefser og Brau
Facebook: Kristine Bjørgum Forde
Epost: fordebjorgum@gmail.com
Tlf.: +47 951 44 578

Jo-sætra
Web: https://www.jo-saetraprodukter.no
E-post: inger@jo-saetraprodukter.no 
Tlf.: Inger 991 51 318 Arne 947 83 370

Oppdal - Smak av fjell 
Web: www.oppdalsmakavfjell.no
E-post: post@oppdalsmakavfjell.no
Tlf: +47 971 75 313

Fjellmandel Oppdal SA
Web: http://www.mandelpotet.no/
E-post: fjellmandel@mandelpotet.no
Tlf: +47 911 78 842

Bortistu Gjestegard
Web: https://www.bortistu.no/
E-post: bortistu@bortistu.no  
Tlf: +47 915 56 287

Rodebak Gårdsbryggeri
Web: https://www.facebook.com/rodebakk/
E-post: Carl@rodebak.com
Tlf: +47 938 13 689

Bergsjøstølen fjellstue
Web: http://www.bergsjostolen.no/
E-post: post@bergsjostolen.no
Tlf: +47 32 08 46 18

Lærlinger Harahorn Hotell
Web: https://www.harahorn.no/
Epost: karolinehole2oo1@gmail.com og lovaberg@live.no

Hallingdal Lokalmatsenter
Web: https://hallingdallokalmatsenter.no/ 
E-post: post@hallindallokalmatsenter.no
Tlf: +47 901 79 321

Garden Oppheim
Web: http://www.gardenoppheim.no/
E-post: post@gardenoppheim.no
Tlf: +47 91 52 58 44

Ostebygda
Web: www.ostebygda.no
E-post: ost@ostebygda.no
Tlf: +47 975 34 333

Fjord-Norge

Skarbø Gard
Facebook: https://www.facebook.com/skarbogard/
E-post: kristineskarbo@gmail.com
Tlf: +47 907 81 881

Nilsgardstunet
Web: http://nilsgardstunet.no/
E-post: post@nilsgardstunet.no 
Tlf: +47 70 27 89 90

Stolt mat
Web: https://www.stoltmat.com/   
E-post:  janet@stoltmat.com 
Tlf: +47 920 49 430

Brasserie Posten og Geiranger Bryggeri 
Web: https://www.brasserieposten.no/heim/   
E-post: kenneth.loken@brasserieposten.no  
Tlf: +47 930 44 914

Sider AS 
Facebook: https://www.facebook.com/Fjordsider/?ref=br_rs
E-post: juneaav@gmail.com  

Walaker Hotel
Web: https://www.walaker.com/   
E-post:  ole.henrik@walaker.com 
Tlf: +47 918 09 090

Vikja AS 
Web: https://www.vikja.no/   
E-post: post@vikja.no  
Tlf: +47 476 57 465

Amble Gard
Web: https://www.amblegaard.no/
E-post: post@amblegaard.no   
Tlf: +47 405 10 589

Kandal Kjøt DA
Web: http://kandalkjott.no/    
E-post: kandal.kjott@enivest.net  
Tlf: +47 991 57 031 / +47 414 57 998

Sogn Aqua/Glitne
Web: https://glitne.net/en
E-post: ole-kristian@glitne.net  og johan@glitne.net 
Tlf: +47 979 73 054 

God handel på Fjord-Norge.
God handel på Fjord-Norge. Foto: Vidar Alfarnes

Fjåk 
Web: http://fjaak.no/
E-post: chocolate@fjaak.no og agurtxan3@gmail.com
Tlf: +47 452 02 828

Hardangergutane
Web: http://hardangergutane.no/ 
E-post: inger@hardangergutane.no  
Tlf: +47 952 49 612 / +47 456 62 427 

Cornelius 
Web: https://corneliusrestaurant.no/   
E-post: christina@cornelius-restaurant.no  
Tlf: +47 416 50 139

Ostegården 
Web: https://www.ostegarden.no/ 
E-post: magnus@ostegarden.no og jhafslun@online.no 
Tlf: +47 994 52 557

Spildegarden
Web: http://www.spildegarden.no/eplemost-hardanger
E-post: ghesp@online.no og jane@spildegarden.no  
Tlf: +47 915 59 879

Nyyyt
Web: https://www.nyyyt.no/
E-post: georg.fredrik@nyyyt.no
Tlf: +47 909 55 855

Lie gård 
Facebook: https://www.facebook.com/oskarlie
E-post: oskar@liegaard.no
Tlf: +47 66 808 50  

Jan Haslemo 
E-post: jan@haslemo.no
Tlf: +47 915 58 403

Energi hotel 
Web: https://www.energihotellet.no/ 
E-post: post@energihotellet.no
Tlf: +47 512 00 555

Vitengarden 
Web: https://www.jaermuseet.no/vitengarden/ 
E-post: helene.larsen@jaermuseet.no, erb@jaermuseet.no og vidar.skjerahaug@jaermuseet.no

Nord-Norge

Nord-Norge.
Nord-Norge. Foto: Vidar Alfarnes

Reisa – Det lille Bærkokeriet på 69•N 
Web: www.reisa.no og  www.berkokeriet.no
Facebook/Instagram: @berkokeriet  #berkokeriet
Tlf: +47 413 28 086

Lyngen Reker/ Lyngenfjord
Web: www.lyngenreker.no 
E-post: post@lyngenreker.no
Tlf: +47 777 11 030

Munin coffee roasters
Facebook: https://www.facebook.com/munincoffeeroasters/
Instagram: Munin coffee roasters
E-post: kalkenberg@gmail.com
Tlf: +47 994 03 386

Lofoten Seaweed
Web: www.lofotenseaweed.com
Facebook: www.facebook.com/lofotenseaweed/
Instagram: lofotenseaweed
E-post: angelita@lofotenseaweed.com
Tlf.: +47 906 73 522

Lofotmat 
Facebook: https://www.facebook.com/Lofotmat/
E-post: lofotmat@gmail.com
Tlf.: +47 977 17 059

Nord-Norge.
Nord-Norge. Foto: Vidar Alfarnes

Heidis Sjokoladedrøm har blitt oppfylt !
Facebook: Heidis Sjokoladedrøm @sjokoladedrom
E-post: heidi@sjokoladedrom.no
Tlf.: +47 97 67 19 41

Skodi rein
Web: http://www.skodi-rein.no/ 
Facebook: https://www.facebook.com/SkodiRein/
E-post: post@skodi-rein.no
Tlf.: +47 456 63 634

Inger og Monikas Gårdsmat
Facebook:https://www.facebook.com/Ingerogmonikas/
E-post:mo-thoma@online.no og ingerjlarsen2@gmail.com
Tlf.: +47 952 81 113 og +47 901 81719

L. Bergs sønner/Berg Seafood
Web: https://lbergsonner.no 
E-post: jonas@lberg.no
Tlf.: +47 902 17 794

Saltenlaks
Web: www.saltenlaks.no
Facebook/Instagram: Saltenlaks
E-post: yvonne@saltenlaks.no
Tlf.: +47  915 96 884

Sæterstad gård
Web: www.seterstadgard.no
E-post: geitogfisk@gmail.com
Tlf.: +47 75 18 51 40 / +47 907 77 145

Qvænbrygg A/S
Web: https://www.qvenbrygg.no/
E-post: Kontakt@qvenbrygg.no
Tlf.: +47 402 03 277

Smaksverket AS
Web: www.smaksverket.no
Instagram: www.instagram.com/smaksverket
E-post: post@smaksverket.no
Tlf.: +47 934 934 20

Lovundkokken
Web: Lovundkokken.no
Facebook: facebook.com/lovundkokken
Instagram @lovundkokken
E-post: lovundkokken@gmail.com
Tlf.: +47 993 67 440

Varangerkokken
Web: www.varangerkokken.no
Facebook : Varangerkokken
E-post: varangerkokken@varangermeny.no
Tlf.: +47 916 74 566

Hemgjort AS
Facebook: https://www.facebook.com/hegesmatopplevelser?ref=hl
Tlf: +47 954 58 395

H. Mydland AS
Web: www.mydland.no
E-post: post@mydland.no
Tlf.: +47 776 02 000 

Livland Gård
Web: www.livland.no
Facbook: livland gård
E-post: post@livland.no
Tlf.: +47 979 54 911

Myrvang Gård
Facebook: https://www.facebook.com/MyrvangGaard/
E-post: knueide@online.no
Tlf.: +47 400 29 700

Tine Meieriet Storsteinnes 
Web: https://www.tine.no/om-tine/meieriene/faste-produkter/tine-meieriet-storsteinnes
Tlf.: +47 03080

Tettpakka på den norske standen.
Tettpakka på den norske standen på Grüne Woche 2020. Foto: Vidar Alfarnes

Varanger Lodge - Untamed Luxury
Web: www.varangerlodge.com
E-post: info@varangerlodge.com
Tlf.: +47 48174775

Laksforsen/Vefsna Lodge
Web: www.laksforsen.no
E-post: lotte.forsmo@gmail.com og laksta@online.no
Tlf.: +47 996 90 036

Svalbard Wildlife Expeditions AS
Web: www.wildlife.no
E-post: manager@wildlife.no
Tlf.: +47 952 40 414

Ellentjern Villmarkstun 
Facebook: https://www.facebook.com/Ellentjern/ 
E-post: ellentjern@gmail.com
Tlf.: +47 958 82 111

Glad i norske varer.
Glad i norske varer. Foto: Vidar Alfarnes

Givær
Web: www.actour.no  
E-post: olaug.olsen@hotmail.no
Tlf.: +47 481 52 060

SAMI SIIDA– YOUR GATE TO SAPMI!
Web: www.samisiida.no
Facebook: samisiida
E-post: post@samisiida.no
Tlf.: +47 977 73 811

Aernie Opplevelser 
Web: www.visithelgeland.com
Facebook: www.facebook.com/Aernie og www.facebook.com/Storli Camping
E-post: post@aernie.no
Tlf.: +47 906 18 921

Loviktunet, historiske feriehus i Nord Norge
Web: www.loviktunet.no
Instagram: Loviktunet 
Facebook: Loviktunet,utleie Nordlandshus

Hildurs Urterarium
Web: https://www.hildurs.no/
E-post: urterar@frisurf.no
Tlf.: +47 41 51 52 13

Brønnøysund videregående skole
Web.: http://www.brsund.vgs.no/

Elever/lærlinger DIKU