Gylne Måltidsøyeblikk

«Gylne Måltidsøyeblikk» er et prosjekt som skal bidra til å øke mat- og måltidglede, og bedre mattilbudet for eldre som bor på institusjon og hjemme. God matomsorg reduserer underernæring og medisinbruk. Det gir bedre helse og trivsel. Mat for eldre inkluderes i arbeidet med å utvikle Matnasjonen Norge.

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud inviterer til seks inspirasjonsdager om matglede og helse for eldre. Samlingene blir arrangert rundt om i landet nå i høst. Landbruks- og matminister Bård Hoksrud inviterer til seks inspirasjonsdager om matglede og helse for eldre. Samlingene blir arrangert rundt om i landet nå i høst.

Om Gylne Måltidsøyeblikk

Gylne Måltidsøyeblikk har som formål å motivere til matglede og bedre matomsorg for eldre. I tillegg skal prosjektet sette god matomsorg på dagsorden i kommunene.

Middagstallerken.

Inspirasjonsdager om mat for eldre

Landbruks- og matdepartementet arrangerer inspirasjonsdager om mat for eldre rundt om i hele Norge. Seminarene er gratis for alle som jobber med matomsorg.

Matgledekorpset

Matgledekorpset hjelper institusjoner å bedre mattilbudet

Matgledekorpset i Innlandet gir veiledning, råd og inspirasjon til institusjoner for å forbedre mattilbudet til eldre og øke måltidsgleden og trivselen blant beboere på sykehjem.

Aktuelt nå

Raufoss Helsetun. Olaug Bollestad og Magnus Foss.

Matglede for eldre

14.08.2019: "Kjøkken på sykehjem- eller ikke: Hvordan kan det skapes bedre måltider for eldre og pleietrengende?" Dette er ett av temaene i Pensjonistforbundets debatt i Arendalsuka.

Matgledekorpset i Trøndelag fikk raskt flere påmeldinger av sykehjemsansatte i salen. Inge Johnsen fra Liantunet er en av medlemmene i Matgledekorpset.

Nytt Matgledekorps i Trøndelag

03.06.2019: Det er nå etablert et nytt matgledekorps i Trøndelag, som med sine seks medlemmer skal gi inspirasjon, ideer og praktiske råd til institusjoner om hva som kan bidra til å gi de eldre økt matlyst og matglede i hverdagen.

Beboere på omsorgsbolig i Raufoss om mat til eldre:

Til toppen