Handlingsplakat for matnasjonen Norge

Visjonen om matnasjonen Norge må følges av konkret handling for å bli realisert. Regjeringen har bestemt at det, som ledd i oppfølgingen, vil bli utformet en handlingsplakat for matnasjonen Norge.

Med det ønsker regjeringen blant annet å utfordre hele matnæringa, organisasjoner og enkeltpersoner til å forplikte seg til innholdet i handlingsplakaten, slik at Norge kan bli en matnasjon i tråd med visjonen. Følgende overskrifter er foreslått for handlingsplakaten:

  • Norsk mat og drikke i offentlig sektor
  • Norsk mat og drikke i hverdagslivet
  • Tilgang til/produksjon av norsk mat og drikke
  • Kunnskap og kompetanse om norsk mat og drikke
  • Norsk mat og drikke i reiselivet
  • Norsk mat og drikke i kultursektoren
Carpaccio rein.
Carpaccio rein. Foto: Lisa Westgaard/Matmerk

Under hver overskrift vil det komme konkrete oppfølgingspunkt som noen eller alle aktører kan forplikte seg til å følge opp. I denne fasen ønsker vi innspill på både overskrifter og oppfølgingspunkt under disse.

Vi vil gjenåpne e-postadressen matnasjonennorge@lmd.dep.no som en kanal for bredt engasjement i oppfølgingen.