Matnasjonen Norge

Matnasjonen Norge er nå etablert som en politisk ramme for næringsutvikling og verdiskaping med utgangspunkt i sunn og trygg norsk mat. De tre matministrene – landbruks- og matministeren, eldre og folkehelseministeren og fiskeriministeren har tatt særskilt eierskap til saken. Det er gir matnasjonen Norge en tydelig og god forankring.

Norsk fenalår.

Historien om norsk mat

I reiselivsstrategien – "Opplevingar for ein kvar smak" har regjeringen forpliktet seg til å skrive hovedhistorien om norsk mat.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale og Næringslivsdelegasjonen

Dialogmøter

Statsråd Dale hadde med seg en næringsdelegasjon til et dialogmøte i forbindelse med åpningen av IInternationale Grüne Woche 2018 i Berlin. Dialogmøtet og næringsdelegasjonen er en god arena for å drøfte og forankre spørsmål som går på tvers av matnæringa, reiseliv og næringsutvikling.

Kjøkkenet på Grüne Woche.

Handlingsplakat for matnasjonen Norge

Visjonen om matnasjonen Norge må følges av konkret handling for å bli realisert. Regjeringen har bestemt at det, som ledd i oppfølgingen, vil bli utformet en handlingsplakat for matnasjonen Norge.

Aktuelt nå

Fenalår fra Norge vil konkurrere mot parmaskinke og serranoskinke i kjøttdisken på delikatessembutikkene i Paris, og har fått EUs beskyttelse for kopiering og etterlikning av produktet.

Skal utvikle Matnasjonen Norge innen 2030

11.09.2018: Fredag 7. september møttes næringsdelegasjonen som fulgte tidligere statsråd Dale til Berlin i anledning Internationale Grüne Woche (IGW) i januar, for et oppsummeringsmøte. Alle deltakerne i delegasjonen hadde fått en oppgave i forkant av møtet: Formulere minst ett konkret oppfølgingspunkt for 2019 som de ville forplikte seg til å gjennomføre for å bidra til å bygge Norge som en matnasjon.

Multeterte.

Regjeringen vil bygge matnasjonen Norge

24.05.2018: Matnasjonen Norge er nå etablert som en politisk ramme for næringsutvikling og verdiskaping med utgangspunkt i sunn og trygg norsk mat. De tre matministrene – landbruks- og matministeren, eldre- og folkehelseministeren og fiskeriministeren har tatt særskilt eierskap til saken. Det er gir matnasjonen Norge en tydelig og god forankring.

Strategi for reiseliv basert på landbruket og reindrifta sine ressursar

Opplevingar for ein kvar smak

19.01.2017: Utgangspunktet for denne strategien er eit behov for å målrette regjeringa sin politikk for reiselivet basert på ressursane frå landbruket og reindrifta. Regjeringa si politiske plattform, Sundvolden-erklæringa dannar grunnlaget for politikkutforminga.

Meld. St. 31 (2014–2015)

Garden som ressurs – marknaden som mål — Vekst og gründerskap innan landbruksbaserte næringar

05.06.2015: Meldinga omhandlar politikken for landbruksbasert næringsutvikling utanom tradisjonelt jord- og skogbruk. Meldinga drøftar både utviklingstrekk, utfordringar og potensial for vidare vekst og utvikling. Områda lokalmat og drikke, landbruksbasert reiseliv, Inn på tunet, bioenergi og juletreproduksjon blir særskilt drøfta i meldinga.

Til toppen