Matnasjonen Norge

Matnasjonen Norge er nå etablert som en politisk ramme for næringsutvikling og verdiskaping med utgangspunkt i sunn og trygg norsk mat. De tre matministrene – landbruks- og matministeren, eldre og folkehelseministeren og fiskeriministeren har tatt særskilt eierskap til saken. Det er gir matnasjonen Norge en tydelig og god forankring.

Kjøkkenet på Grüne Woche.

Handlingsplakat for matnasjonen Norge

Visjonen om matnasjonen Norge må følges av konkret handling for å bli realisert. Regjeringen har bestemt at det, som ledd i oppfølgingen, vil bli utformet en handlingsplakat for matnasjonen Norge.

Norsk fenalår.

Historien om norsk mat

I reiselivsstrategien – "Opplevingar for ein kvar smak" har regjeringen forpliktet seg til å skrive hovedhistorien om norsk mat.

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud.

Dialogmøter

Fredag 7. september møttes næringsdelegasjonen som fulgte tidligere statsråd Dale til Berlin i anledning Internationale Grüne Woche (IGW) i januar, for et oppsummeringsmøte. Statsråd Bård Hoksrud åpnet og ledet møtet. Han understreket at hele regjeringen står samlet bak ambisjonen om å utvikle Norge til en matnasjon innen 2030.

Aktuelt nå

Ostegården lager hvitmuggoster på den gamle, originale måten med egen produsert kultur og under lave temperaturer slik at ostene modnes over lang tid. Ostegården har også fått tildelt spesialitet-merket for unik smak på ostene.

Norsk ost er satt på verdenskartet: Over 40 prosent fikk VM-priser

12.11.2018: Over 40 prosent av de norske ostene som deltok i årets oste-VM fikk medalje. Norge stilte med 175 oster, og 74 av disse fikk medalje. 8 norske oster fikk utmerkelsen "Super Gold", hvorav 2 gikk helt til topps og tok gull og sølv i oste-VM. I tillegg fikk norske oster 14 gullmedalje, 19 sølvmedalje og 33 bronsemedalje i oste-VM, viser en samlet oversikt.

Nina Sundqvist, Matmerk og landbruks- og matminister Bård Hoksrud.

Skal utvikle Matnasjonen Norge innen 2030

11.09.2018: Lokalmat- og drikkesalget økte med 2,2 prosent i dagligvarehandelen i 2018. Totalsalget var på 4,97 milliarder. – Ergerlig at vi ikke bikket 5 milliarder i år, men gledelig at salget tar seg opp etter fjoråret, og ekstra gledelig at det vokser i hele landet, sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud.

Strategi for reiseliv basert på landbruket og reindrifta sine ressursar

Opplevingar for ein kvar smak

19.01.2017: Utgangspunktet for denne strategien er eit behov for å målrette regjeringa sin politikk for reiselivet basert på ressursane frå landbruket og reindrifta. Regjeringa si politiske plattform, Sundvolden-erklæringa dannar grunnlaget for politikkutforminga.

Meld. St. 31 (2014–2015)

Garden som ressurs – marknaden som mål — Vekst og gründerskap innan landbruksbaserte næringar

05.06.2015: Meldinga omhandlar politikken for landbruksbasert næringsutvikling utanom tradisjonelt jord- og skogbruk. Meldinga drøftar både utviklingstrekk, utfordringar og potensial for vidare vekst og utvikling. Områda lokalmat og drikke, landbruksbasert reiseliv, Inn på tunet, bioenergi og juletreproduksjon blir særskilt drøfta i meldinga.

Til toppen