Matnasjonen Norge

Matnasjonen Norge er nå etablert som en politisk ramme for næringsutvikling og verdiskaping med utgangspunkt i sunn og trygg norsk mat. De tre matministrene – landbruks- og matministeren, eldre og folkehelseministeren og fiskeriministeren har tatt særskilt eierskap til saken. Det er gir matnasjonen Norge en tydelig og god forankring.

Norsk fenalår.

Historien om norsk mat

I reiselivsstrategien – "Opplevingar for ein kvar smak" har regjeringen forpliktet seg til å skrive hovedhistorien om norsk mat.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale og Næringslivsdelegasjonen

Dialogmøter

Statsråd Dale hadde med seg en næringsdelegasjon til et dialogmøte i forbindelse med åpningen av IInternationale Grüne Woche 2018 i Berlin. Dialogmøtet og næringsdelegasjonen er en god arena for å drøfte og forankre spørsmål som går på tvers av matnæringa, reiseliv og næringsutvikling.

Kjøkkenet på Grüne Woche.

Handlingsplakat for matnasjonen Norge

Visjonen om matnasjonen Norge må følges av konkret handling for å bli realisert. Regjeringen har bestemt at det, som ledd i oppfølgingen, vil bli utformet en handlingsplakat for matnasjonen Norge.

Aktuelt nå

Ostegården lager hvitmuggoster på den gamle, originale måten med egen produsert kultur og under lave temperaturer slik at ostene modnes over lang tid. Ostegården har også fått tildelt spesialitet-merket for unik smak på ostene.

Sommerserie i samarbeid med HANEN:

Osteprodusent fra Hordaland deltar på Oste-VM

28.06.2018: Osteprodusenten fra Hordaland er et oppkomme av ideer og nye prosjekter. På Ostegården i Fana utvikler Jørn Hafslund prisbelønnede melkeprodukter og inviterer til pubkveld i kjelleren på ysteriet en gang i måneden. I november deltar han på Oste-VM i Bergen og skal være med å vise frem bredden i norsk ost.

Multeterte.

Regjeringen vil bygge matnasjonen Norge

24.05.2018: Matnasjonen Norge er nå etablert som en politisk ramme for næringsutvikling og verdiskaping med utgangspunkt i sunn og trygg norsk mat. De tre matministrene – landbruks- og matministeren, eldre- og folkehelseministeren og fiskeriministeren har tatt særskilt eierskap til saken. Det er gir matnasjonen Norge en tydelig og god forankring.

Strategi for reiseliv basert på landbruket og reindrifta sine ressursar

Opplevingar for ein kvar smak

19.01.2017: Utgangspunktet for denne strategien er eit behov for å målrette regjeringa sin politikk for reiselivet basert på ressursane frå landbruket og reindrifta. Regjeringa si politiske plattform, Sundvolden-erklæringa dannar grunnlaget for politikkutforminga.

Meld. St. 31 (2014–2015)

Garden som ressurs – marknaden som mål — Vekst og gründerskap innan landbruksbaserte næringar

05.06.2015: Meldinga omhandlar politikken for landbruksbasert næringsutvikling utanom tradisjonelt jord- og skogbruk. Meldinga drøftar både utviklingstrekk, utfordringar og potensial for vidare vekst og utvikling. Områda lokalmat og drikke, landbruksbasert reiseliv, Inn på tunet, bioenergi og juletreproduksjon blir særskilt drøfta i meldinga.