Historien om norsk mat

I reiselivsstrategien – "Opplevingar for ein kvar smak" har regjeringen forpliktet seg til å skrive hovedhistorien om norsk mat.

Reiselivsstrategien – "Opplevingar for ein kvar smak" – som regjeringen la frem i fjor, har to delmål. Delmål 1 sier at "Noreg skal vere ein internasjonalt anerkjend matnasjon med tydeleg lokal og regional identitet." I henhold til strategien har regjeringen forpliktet seg til å skrive hovedhistorien om norsk mat, gjerne i form av et matmanifest for Norge, med et bredere perspektiv enn mat i en reiselivssammenheng.

Kraftkar fra Tingvoll.
Kraftkar fra Tingvoll gikk til topps i World Cheese Award i Spania i 2016. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Ved behandlingen av Meld. St. 11 (2016-2017) Endring og utvikling – en fremtidsrettet jordbruksproduksjon, ba Stortinget om at målstrukturen for landbruks- og matpolitikken ble endret for å synliggjøre Norge som en matnasjon. Stortinget ba konkret om at følgende formulering skulle legges inn under målet om økt verdiskaping: "Videreutvikle Norge som matnasjon". 

Norsk fenalår.
Norsk fenalår er en nasjonal matskatt og har en Beskyttet Geografisk Betegnelse i Norge og EUs beskyttelse for kopiering og etterlikning av produktet. Foto: Matmerk

I budsjettproposisjonen fra Landbruks- og matdepartementet for 2018 er matnasjonen Norge tydelig inkludert i målstrukturen for landbruks- og matpolitikken. Regjeringen forplikter seg videre til å samle og tydeliggjøre mangfoldet av regionale matmanifest og konkretisere hva matnasjonen er og kan bli. Denne prosessen startet i desember 2017 med flere store innspillsmøter, ble tatt videre på møtet med næringsdelegasjonen til Internationale Grüne Woche i Berlin, og kulminerte foreløpig med regjeringens felles beslutning i mai om å samle seg om en felles visjon for matnasjonen Norge.