Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fiske

Norge har store ferskvannsressurser sammenliknet med andre europeiske land. Norske vassdrag og innsjøer dekker over 16 000 km2 eller ca. 5 prosent av landarealet. Til sammen finnes det over hele landet, i elver og vann, 40 arter vill innlandsfisk. Vill innlandsfisk høstes i
hovedsak ved sportsfiske, eller gjennom matauk med bl.a. teiner, oter, garn og ruser. Innlandsfisk og innlandsfiske inngår i det brede grunnlaget for utvikling av landbruket og bygdene i innlands-Norge. Fritidsfiske er ofte lite ressurskrevende. Det gir naturopplevelse, spenning og fysisk aktivitet. Fritidsfiske kan også være et verdifullt bidrag til å opprettholde
lokale mattradisjoner. 

Barn og unge under 16 år har rett til gratis fiskekort for fiske etter innlandsfisk i perioden fra 1. januar til 20. august.

Fiske i Søndre Pene tjerna
Vill innlandsfisk høstes i hovedsak ved sportsfiske. Foto: Torkel Skoglund/Statskog
Til toppen