Oppstart av byggearbeidene april 2007

Logo Svalbard Globale frøhvelv

Bildene kan brukes fritt, men fotograf (byrå eller navn) skal oppgis i billedtekst. 

Klikk på bildet for større format.  

Byggestart av frøhvelvet. Foto: Statsbygg
Foto: Statsbygg
  Byggestart av frøhvelvet. Foto: Statsbygg
Foto: Statsbygg
Fra byggestart. Foto: Grethe Evene
Foto: Grethe Evjen,
Landbruks- og matdepartementet
  Første sprenging for Svalbard Globale føhvelv. Foto: Mari Tefre, Global Trust Diversity.
Første sprenging for Svalbard Globale føhvelv.
Foto: Mari Tefre, Global Trust Diversity
Hvelv åpning. Foto: Mari Tefre, Global Trust Diversity
Foto: Mari Tefre, Global Trust Diversity
    

 

 

 

 

 

Til toppen