Skisser - Svalbard Globale frøhvelv

 

Logo Svalbard Globale frøhvelv 

Inngang til hvelvet
Tegning: Global Crop Diversity Trust

 

Inngang til hvelvet
Tegning: Global Crop Diversity Trust

      

Skisse av Svalbard Globale frøhvelv. Tegning: Statsbygg
Tegning: Statsbygg

Til toppen