Flere saker om Svalbard Globale frøhvelv

Viser 21-40 av 48 treff.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 100 millioner til utbedring av Svalbard Globale frøhvelv

  23.02.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Etter ti års drift skal det nå utføres tekniske utbedringer i Svalbard Globale frøhvelv. Tiltakene er et ledd i en langsiktig plan for å trygge frøhvelvet ytterligere og for fremtiden. Regjeringen foreslår nå en oppstartartsbevilgning på 100 millioner i 2018.

 • Klimaendringer øker behovet for nye plantesorter

  08.12.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Nyvalgt generalsekretær for den internasjonale traktaten for såfrømangfold, Kent Nnadozie, takket statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal for Norges innsats for å sikre verdens såfrømangfold.

 • Svalbard Globale frøhvelv markerer ti-års jubileum

  23.11.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Svalbard Globale frøhvelv feirer ti-års jubileum, fra 25. - 27. februar 2018, med seminarer, inviterte gjester og nye frøleveranser. Det første møtet i det internasjonale rådgivende panelet blir holdt samtidig med ti-års jubileet.

 • Genbanken i Aleppo fylt opp med nytt uttak av frø fra Svalbard Globale Frøhvelv

  07.09.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  ICARDA leverer nå inn 7511 artsfrø til lagring, og alle disse stammer fra forrige års frøoppformering ved stasjoner i Libanon og Marokko. Samtidig er også 52 451 artsfrø på vei tilbake for å gjenoppbygge nye, fullstendige genbanksamlinger hos disse to nye anleggene. Sendingen tilsvarer den opprinnelig beholdningen som genbanken i Aleppo i Syria i sin tid sendte til Svalbard.

 • Nordisk Ministermøte i Ålesund

  28.06.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Antibiotikaresistens, jordbruk og klima og bærekraftig skogbruk har vært sentrale temaer på fagseminarer og i de politiske diskusjonene på ministermøtet i dag, onsdag 28. juni. Norge har formannskapet i det nordiske regjeringssamarbeidet, Nordisk ministerråd i 2017. Det årlige sommermøtet har i år vært lagt til Ålesund fra 27. - 28. Juni.

 • Presseinvitasjon: Nordisk ministerråd 2017: Regjeringen inviterer til toppmøte om antibiotikaresistens i Ålesund

  20.06.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Antibiotikaresistens utgjør en alvorlig trussel mot menneskers og dyrs helse verden over. Utfordringen må møtes globalt og Norge skal være en pådriver i dette arbeidet.

 • Norske potetsorter skal bevares for evig tid

  11.05.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I en egen potetgenbank skal 60 norske potetsorter bevares for framtidige generasjoner.

 • Nye frø fra Syria til Svalbard Globale frøhvelv

  27.02.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  For første gang er det sendt frø som er tatt ut av sikkerhetslageret tilbake til frøhvelvet på Svalbard. Det internasjonale forskningsenteret ICARDA, som tidligere opererte fra Aleppo i Syria, sender nå tilbake frø som er oppformert etter at de måtte hente tilbake sitt frø fra Svalbard høsten 2015.

 • Truede orkideer fra Myanmar til Svalbard

  22.02.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale mottok i dag en samling med frøprøver av 230 truede orkidesorter fra Myanmars miljøvernminister Ohn Winn. Frøene skal bevares for fremtiden i Svalbard Globale frøhvelv.

 • Avlyser reise til Svalbard

  21.02.2017 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Med bakgrunn i den uavklarte situasjonen i Longyearbyen etter skredet i dag, har Landbruks- og matdepartementet i samråd med Sysselmannen på Svalbard valgt å avlyse statsråd Jon Georg Dales reise til Svalbard 22. og 23. februar.

 • Svalbard Globale frøhvelv: Tekniske utbedringer

  19.10.2016 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Denne høsten gjennomfører Statsbygg utbedringstiltak knyttet til Svalbard Globale frøhvelv. Hvelvet har vært i drift i over åtte år og gjennom denne perioden har man fått større forståelse for konstruksjonen, fjellet og miljøet rundt.

 • Første deponering av frø fra Singapore

  18.10.2016 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Med overleveringen av frøposer med ris til landbruks- og matminister Jon Georg Dale, ble Temasek Life Sciences Laboratory (TLL) fra Singapore den 70. institusjonen som deponerer frø i Svalbard Globale frøhvelv. Frøsermonien fant sted under Singapores statsbesøk til Norge.

 • Ny direktør i NordGen

  15.07.2016 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Nordisk ministerråd har ansatt Lise Lykke Steffensen som ny direktør for NordGen (Nordisk Genressurssenter). Hun tiltrer 15. september og overtar etter Arni Bragason som slutter etter nesten seks år i stillingen.

 • Langreiste frø lagt i frøhvelvet på Svalbard

  24.06.2016 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Margot Forde Germplasm Centre er en av to nye genbanker som tidligere denne måneden sendte inn sin første frøsending til Svalbard Globale Frøhvelv. Lederen for genbanken, Kioumars Ghamkar, reiste selv til Svalbard for å se til at 726 frøprøver av til sammen 92 ulike arter kom på rett plass.

 • Norge bidrar til Plantetraktatens fond

  02.02.2016 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Norge utbetaler i disse dager nærmere 800 000 kroner til Den internasjonale plantetraktatens fond for fordelsdeling. Dette tilsvarer 0,1 prosent av verdien av såvarer og plantemateriale omsatt i jordbruket i Norge i 2015. Bidraget er et årlig håndslag fra norsk jordbruk til bønder i utviklingsland som bevarer plantemangfold.

 • Ny film om Svalbard Globale frøhvelv

  01.02.2016 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  I permafrosten, 1300 kilometer nord for polarsirkelen, ligger verdens største sikkerhetslager for frø. Nå kan du se og høre historien om Svalbard Globale frøhvelv i en ny film som er laget på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet.

 • 10000 nye frøprøver i hvelvet i oktober

  27.10.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fem genbanker og forskningssentre på fire kontinenter deponerte frø til årets femte og siste åpning av Svalbard Globale frøhvelv. Til sammen ble 10060 nye frøprøver tatt inn i hvelvet, fra genbanker i Asia, Afrika, Sør-Amerika og Europa.

 • Svalbard Globale Frøhvelv returnerer frø til genbank i Syria

  14.10.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  128 kasser med totalt 38 000 frøslag fra ICARDA, den internasjonale genbanken i Syria, ble returnert fra Svalbard Globale frøhvelv i september 2015 etter anmodning fra ICARDA, og skal nå såes i genbankens forskningsstasjoner i Libanon og Marokko. Frøene vil oppformeres umiddelbart slik at nye ferske frø kan disponeres av bønder, forskere og foredlere. Etter planen skal en liten andel returneres til Svalbard for ny langtidslagring i frøhvelvet. Dette er første gang en genbank har tatt ut frø fra frøhvelvet.

 • EU-kommissær for helse og mattrygghet har besøkt Svalbard

  23.09.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og helse- og omsorgsminister Bent Høie har besøkt Svalbard med EU-kommissær for helse og mattrygghet Vytenis Andriukaitis.

 • Tsjekkiske frø deponert i Svalbard Globale frøhvelv

  23.09.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og EUs kommisær for helse og mattrygghet Vytenis Andriukaitis var tilstede da tsjekkiske frø fikk plass i Svalbard Globale frøhvelv.