Distriktsnæringsutvalget inviterer til innspillsmøte

Hva hemmer og hva fremmer lønnsom næringsutvikling i distriktene? Det er et av spørsmålene Distriktsnæringsutvalget ønsker svar på når utvalget inviterer til innspillsmøte.

Innspillsmøtet holdes i auditoriet Akersgata 59 (R5) mandag 17. februar. Møtet varer fra kl. 9.00 til kl. 13.00. Møtet vil strømmes på denne siden, og vil være tilgjengelig på Distriktsnæringsutvalgets nettsider i etterkant.

Nett-tv Distriktsnæringsutvalget inviterer til innspillsmøte

Se sendingen her

Se sendingen her