Internkontroll vs. fysisk inspeksjon

Forenklingsguiden

Internkontroll eller fysisk inspeksjon?

Internkontroll er et pålegg til bedriften om å gjennomføre systematiske kontrolltiltak for å sikre at krav i eller i medhold av loven overholdes. Systematiske kontrolltiltak gjør det offentlige tilsynsarbeidet enklere samtidig som næringsaktørene får et verktøy til selv å ha oversikt over egen virksomhet og forholdet til lovverket.
 
Internkontrollordninger kan brukes på en effektiv måte tilknyttet områder og funksjoner aktøren har innflytelse eller rådighet over. Tiltaket medfører at næringsaktøren gis et incentiv til å aktivt sørge for at regelverket overholdes. Dette er et godt alternativ til forhåndsgodkjenning av personer fordi det knytter seg direkte til den regulerte aktivitet.
 
Det er også et godt alternativ til fysisk inspeksjon som erfaringsmessig er mindre effektiv og mer ressurskrevende for både næringslivet og forvaltningen.


Bekk

Til toppen