Unntak/reduserte krav for SMB?

Forenklingsguiden

Unntak/reduserte krav for SMB?

Reduksjon av administrative byrder er viktig for alle deler av næringslivet, men for noen grupper er gevinsten gjerne større enn for andre.
 
Små og mellomstore bedrifter står for en vesentlig del av verdiskapingen i Norge, men har gjerne små ressurser til administrasjon.
 
Hva som regnes som en liten eller mellomstor bedrift varierer noe, men det er vanlig å legge til grunn antall ansatte eller størrelse på omsetning. I forhold til omsetningstall vil dette være bransjeavhengig.
 
Denne kombinasjonen gjør at de særlig utpeker seg som en målgruppe for reduksjon av administrative byrder.
 
En lettelse på informasjonskrav til små og mellomstore bedrifter vil gi en relativt sett større gevinst enn for større bedrifter.
 

Eksempel på unntak for SMB - konkurranselovgivningen

I konkurranselovgivningen er det gjort unntak for meldeplikt ved sammenslåing dersom den samlede omsetning for foretakene er under 20 millioner kroner. Tilsvarende unntak er gjort dersom ett av de to selskapene i sammenslåingen har en omsetning på under 5 millioner kroner. Disse unntakene er gjort fordi sammenslåing mellom små selskap eller ett lite og ett  større selskap vil bare ha begrenset innflytelse på markedssituasjonen. Av denne grunn vil ikke hensynene bak forbudet aktualiseres og kontroll er derfor ikke vurdert som hensiktsmessig i et nytte/kostnadsperspektiv.


Forenklingsguiden

Til toppen