Elektronisering - Altinn

Forenklingsguiden

Elektronisering - Altinn

Brukervennlige elektroniske tjenester bidrar til å forenkle bedriftenes hverdag på en rekke områder. De gjør det enklere å rapportere til det offentlige, bedrer dialogen mellom offentlig og privat sektor og frigjør tid til verdiskaping i bedriftene. Brukerne kan ta den nødvendige kontakt med offentlig forvaltning når det måtte passe og der det  måtte passe.
 
Altinnportalen er et verktøy for å oppnå bedre elektronisk kommunikasjon med næringslivet. Altinn var opprinnelig et samarbeid mellom tre etater, og ble satt i full drift i 2004. Det utviklet seg snart til å bli et verktøy for bruk i hele offentlig sektor, og i dag er 21 etater med i samarbeidet.
 
Utviklingen Altinn har hatt viser at satsningen har vært en suksess. I dag brukes Altinn av over 400 000 bedrifter og flere enn 2,2 millioner personer er registrert som brukere. Fra et brukerperspektiv er fordelene med Altinn blant annet:
 
 • Enkelt å finne fram til skjema, alt er på ett sted
 • Enkel pålogging
 • Enkel autorisasjonsløsning som gjør det enkelt å delegere rettigheter til andre personer i eller utenfor virksomheten (eksempelvis regnskapsfører)
 • Mulighet til dialog med det offentlige
 
Det er i utgangspunktet den enkelte offentlige etats ansvar å utvikle elektroniske tjenester. Gjennom samarbeid med Altinn tilbys et stort utvalg av tjenester som tilpasses den enkelte etat. Altinn tilbyr blant annet:
 
 • Den mest brukte innloggingsfunksjonalitet for offentlige tjenester i Norge
 • Autoriseringstjeneste som gir personer rettigheter til å opptre på vegne av virksomheter eller andre personer
 • Utvikling og tilgjengeliggjøring av elektroniske skjema
 • Tjenester for fullverdig dialog med brukerne
 
De ulike tjenestene Altinn tilbyr kan tilpasses de ulike etatenes behov, slik at man eksempelvis bruker deler av Altinns tjenester i samspill med egne etatsløsninger.
 

Hvordan bli med i Altinn?

Det er fortsatt mange skjema som ikke finnes i fullverdig elektronisk form, og det jobbes kontinuerlig for å få flere etater som samarbeidspartnere i Altinn. Dersom din etat/tjenesteeier vurderer å bli med i samarbeidet, oppfordrer vi å ta kontakt med Altinn for et informasjonsmøte.
 
Nyttige spørsmål før dere starter:
 
 • Hvilke av etatens skjemaer og kommunikasjonstjenester vil brukerne tjene på å finne i Altinn?
 • For hvilke av etatens oppgaver vil Altinn gi størst effektivitetsgevinst internt?
 • Har etaten skjemaer og rutiner som uansett må oppgraderes på grunn av regelendringer eller teknologiske behov?
 • Har etaten skjemarelaterte regler det vil være praktisk å omtale under Altinns ”Hjelp til regelverk”?
 
 
Ta kontakt med Altinn på telefon 75 00 60 00, eller e-post support@altinn.no


Forenklingsguiden

Felles brukergrensesnitt

Elmer 2 er et helhetlig sett med prinsipper og spesifikasjoner for utforming av nettbaserte skjema. Disse retningslinjene ble laget for å sikre at offentlige elektroniske skjemaer blir utviklet på en enhetlig og brukervennlig måte. Altinns løsning for utvikling av skjema støtter Elmerkravene, og sørger dermed for at ulike skjema har likeartet funksjonalitet og oppbygning.
 
Les mer om Elmer-retningslinjene på www.elmer.no, eller last ned retningslinjene.

Relevante linker:
 
 
Til toppen