Er opplysningene allerede tilgjengelig i offentlige register?

Forenklingsguiden

Er opplysningene allerede tilgjengelig i offentlige register?

Brønnøysundregistrene og andre offentlige registreringsordninger inneholder allerede mye informasjon om bedriftene i Norge. Det er enkelt og kostnadsbesparende for det offentlige selv å hente ut den informasjon som ligger i disse registrene. Dette vil også kunne korte ned saksbehandlingstiden.
 
Eksempler på opplysninger som ofte innhentes hos næringsdrivende, men som allerede finnes i offentlige registre:
 
  • Personer - Folkeregisteret
  • Firmanavn og adresser - Enhetsregisteret
  • Selskapsform - Enhetsregisteret
  • Rolleinnehavere - Foretaksregisteret
  • Eierstruktur - aksjonærregisteret
  • Årsregnskap - regnskapsregisteret
  • Ansatte – Aa-registeret
 
Les mer om bruk av informasjon i offentlige registre i artikkelen Gjenbruk og samordning av informasjon.

Forenklingsguiden

Til toppen