Hvor ofte innhentes/brukes opplysningene?

Forenklingsguiden

Hvor ofte innhentes/brukes opplysningene?

Når det er konstatert hvilke opplysninger som det fortsatt er relevant å innhente bør det foretas en nærmere vurdering av om de brukes like ofte som de innhentes. Her bør det være samsvar. En reduksjon av antall ganger næringslivet skal rapportere opplysningene kan gi store gevinster, f. eks. om man går fra månedlige rapporteringer til kvartalsvise eller årlige rapporteringer.
 
Dersom det dreier seg om opplysninger som erfaringsmessig blir etterspurt på ad-hoc basis bør det tas en nøye vurdering av hvor ferske opplysningene må, bør eller kan være for å dekke behovet. Kostnaden næringslivet har ved produksjon og innsending av informasjon bør balanseres mot grensenytten av disse behovene.
 
Hvor ofte brukes informasjonen ved utøvelse av offentlig myndighet?
Hvor ofte etterspørres informasjonen av politisk ledelse?
Hvor ofte etterspørres informasjonen av media, næringsliv eller andre myndigheter?
Hvor fersk må informasjonen være for å kunne betjene de bestemte formål?
 
 

FREKVENS

Daglig?
Ukentlig?
Månedlig?
Kvartalsvis?
Årlig?

Figuren over viser viktige spørsål som danner grunnlag for frekvens.


Forenklingsguiden

Til toppen