Mest kostnadskrevende regelverk for barne- og likestillingsdepartementet

Forenklingsguiden

Mest kostnadskrevende regelverk for barne- og likestillingsdepartementet

 

Mest kostnadskrevende regelverk

For dette departementet er kun 8 lover/forskrifter kartlagt. Tabellen nedenfor er derfor dekkende for hele departementet.

Lover/forskrifter Adm. kost. (i mill. kr) Andel av samlede kostnader (%)
LOV-1995-08-25-57 Pakkereiseloven 95,58 51
FOR-1996-01-26-122 Forskrift om prisopplysning, tannlegetjenester 53,97 29
FOR-1993-12-22-1221 Forskrift om prisopplysning ved overnatting 14,57

8

LOV-1992-07-17-99 Gjeldsordningsloven 11,38 6
FOR-1996-06-07-99 Forskrift om prisopplysning elektrisk kraft 5,7 3
FOR-1997-12-12-1393 Forskrift om prisopplysnig, gravferdstjenester 4,65 2
FOR-1996-05-10-422 Reisegarantiforskriften 3,18 2
LOV-1892-06-06-2 Lov om gull-, sølv- og platinavarer 0,1 0
Topp 10 prosentandel av total 189,13 100
I alt for departementet 189,13 100
Kilde: Oxford Research
 
 

Mest kostnadskrevende informasjonskrav å etterleve for næringslivet

 
Regelområde/fagmyndighet Informasjonskrav Adm. kost. (i mill. kr) Andel av samlede kostnader (%)
Forbrukervernlovgivning Prisopplysning tannleger: § 5, plikt til å gi kostnadsoverslag skriftlig hvis totalsum over 2000 kr 53,77 28
Forbrukervernlovgivning Pakkereiseloven: § 3-3, informasjonsplikt som skal gis før avtale inngås 47,45 25
Forbrukervernlovgivning Pakkereiseloven: § 3-5, informasjonskrav i avtalen 47,45 25
Forbrukervernlovgivning Gjeldsordningsloven: § 4-12, fordringshaverens stillingstaken til forslaget 9,75 5
Forbrukervernlovgivning Prisopplysning overnatting: § 3-1, serveringssteder - plikt til prisoppslag før man kommer inn i lokalene 7,24 4
Forbrukervernlovgivning

Prisopplysning overnatting: § 3-2, serveringssteder - plikt til full prisliste

6,17 3
Forbrukervernlovgivning Prisopplysning gravferd: § 3, plikt til å gi pristilbud 3,33 2
Forbrukervernlovgivning Reisegaranti: § 10, årlig egenerklæring/revisorbekreftelse regnskapstall 3,14 2
Forbrukervernlovgivning Prisopplysning elkraft: § 4, infoplikt ved avregning og akontoregninger 2,85 2
Forbrukervernlovgivning Prisopplysning elkraft: § 5, opplysningsplikt i informasjon og markedsføring 2,85 2
Topp 10 andel av total 183,99 97
Kilde: Oxford Research
 
 

Mest kostnadskrevende skjema

Det er kun ett skjema som tilknyttet informasjonskravene. Det er skjemaet for den årlige egenerklæringen/garantiberegningen fra turoperatører til Reisegarantifondet. Totalkostnadene ugjør 2 % av totalkostnadene til departementet.

Regelområde/fagmyndighet Skjemanavn Adm. kost. (mill. kr) Andel av samlede kostnader (%)
Forbrukervernlovgivning Egenerklæring - garantiberegning 3,14 2
Topp 10 prosentandel av totalt 3,14 2
I alt for departementet 3,14 2
Kilde: Oxford Research
Til toppen