Mest kostnadskrevende regelverk for finansdepartementet - direkte og indirekte skatt

Forenklingsguiden

Mest kostnadskrevende regelverk for finansdepartementet - direkte og indirekte skatt

 

Mest kostnadskrevende regelverk

Lover/forskrifter Adm. kost. (i mill. kr) Andel av samlede kostnader (%)
LOV-1980-06-13-24 Lov om ligningsforvaltning 3 017,2 70,35
FOR-1967-12-15-8962 Forskrift til tolloven 655,8 15,29
LOV-1997-02-28-19 Lov om folketrygd (folketrygdloven) 223,6

5,21

FOR-1999-11-19-1158 Forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 16. mars 1999 nr. 14 127,7 2,98
FOR-1998-12-22-1263 Forskrift om arbeidsgivers regnskapsføring og oppgjør for skattetrekk mv. (skattebetalingsloven) 87,2 2,03
LOV-1989-06-16-54 Lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) 69,5 1,62
FOR-1997-12-29-1435 Forskrift om gjennomføring av innbetalingsordningen for skatt mv. 38 0,89
FOR-1992-12-22-1190 Forskrift om levering av ligningsoppgaver over innskudd og lån i banker, forsikringsselskaper mv. 17,9 0,42
FOR-1997-01-08-6 Forskrift om opplysningsplikt for næringsdrivende som omsetter jord- og husdyrprodukter og lignende fra produsent 13,9 0,32
FOR-1998-10-28-1036 Forskrift om levering av ligningsoppgave over innbetalinger til og utbetalinger fra individuell pensjonsavtale etter skatteloven 6,7 0,16
Topp 10 prosentandel av total 4 257,5 99,27
I alt for departementet 4 289 100
Kilde: Rambøll Management
 
 

Mest kostnadskrevende informasjonskrav å etterleve for næringslivet

 
Regelområde/fagmyndighet Informasjonskrav Adm. kost. (i mill. kr) Andel av samlede kostnader (%)
Indirekte skatt Søknad om innførsel av vare (tolldeklarering) 610,3 14,2
Direkte skatt Plikt for aksjeselskaper og andre foretak til å levere næringsoppgave 2 470,9 11
Direkte skatt Selskaper skal sende inn skjema for spesifikasjon av forskjeller mellom skatt og regnskap til ligningsmyndighetene 400,3 9,3
Direkte skatt Arbeidsgivere skal sende inn lønns- og trekkoppgave til ligningsmyndighetene 349,9 8,2
Direkte skatt Plikt for norske aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper undergitt RISK-reglene å levere aksjonærregisteroppgave til ligningsmyndighetene hvert år 341,1 8
Direkte skatt

Foretak med begrenset regnskapsplikt og andre ligningsmyndighetene pålegger, må sende inn næringsoppgave 1 til ligningsmyndighetene

308,3 7,2
Direkte skatt Plikt til å levere selvangivelse for aksjeselskaper mv. til ligningsmyndighetene 226,2 5,3
Direkte skatt Plikt for arbeidsgiver å levere årsoppgave for arbeidsgiveravgift til kommunekassereren 194,1 4,5
Direkte skatt Selskaper skal sende inn skjema over avstemming av egenkapital til ligningsmyndighetene 166,5 3,9
Direkte skatt Plikt til å levere selvangivelse for næringsdrivende til ligningsmynighetene 140,1 3,3
Topp 10 andel av total 3 207,7 74,8
Kilde: Rambøll Management
 
 

Mest kostnadskrevende skjema

Regelområde/fagmyndighet Skjemanavn Adm. kost. (mill. kr) Andel av samlede kostnader (%)
Indirekte skatt Enhetsdokument: skjema for deklarasjon av varer 610,31 14,23
Direkte skatt Næringsoppgave 2 for aksjeselskaper og andre foretak som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven 473,58 11,04
Direkte skatt Forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessige verdier 400,31 9,33
Direkte skatt Lønns- og trekkoppgave 355,31 8,28
Direkte skatt Aksjonærregisteroppgave for 2005 341,13 7,95
Direkte skatt Næringsoppgave 1 308,34 7,19
Direkte skatt

Selvangivelse for aksjeselskaper, verdipapirfond, banker mv

226,17 5,27
Direkte skatt Årsoppgave for arbeidsgiveravgift 194,12 4,53
Direkte skatt Avstemming av egenkapital 166,54 3,88
Direkte skatt Selvangivelse for næringsdrivende 140,05 3,27
Topp 10 prosentandel av totalt 3 215,9 75
I alt for departementet 3 999,9 93,3
Kilde: Rambøll Management
Til toppen