Mest kostnadskrevende regelverk for finansdepartementet - finansmarkedsregelverket

Forenklingsguiden

Mest kostnadskrevende regelverk for finansdepartementet - finansmarkedsregelverket

 

Mest kostnadskrevende regelverk

Lover/forskrifter Adm. kost. (i mill. kr) Andel av samlede kostnader (%)
LOV-1989-06-16-53 Lov om eiendomsmegling 257,4 21,5
FOR-2003-12-10-1487 Forskrift om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger 141,9 11,8
LOV-1981-06-12-52 Lov om verdipapirfond 132,5

11,1

FOR-1995-05-26-583 Forskrift om kontoføring og kontoutskrift i livs- og pensjonsforsikring 109,2 9,1
FOR-1994-01-17-30 Børsforskriften 87,4 7,3
FOR-1990-03-20-177 Forskrift om eiendomsmegling 72,5 6,1
FOR-1999-02-08-196 Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere mv. (regnskapsførerloven) 57,9 4,8
LOV-1999-01-15-02 Lov om revisjon og revisorer 34,7 2,9
LOV-1956-12-07-1 Lov om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv. 32,5 2,7
LOV-1997-06-19-79 Lov om verdipapirhandel 26,9 2,2
Topp 10 prosentandel av total 952,9 79,5
I alt for departementet 1 198,9 100
Kilde: Rambøll Management
 
 

Mest kostnadskrevende informasjonskrav å etterleve for næringslivet

 
Regelområde/fagmyndighet Informasjonskrav Adm. kost. (i mill. kr) Andel av samlede kostnader (%)
Rådgiving Eiendomsmegleres plikt til å gi kjøper opplysninger om eiendommen 254,7 21,2
Bank og skadeforsikring Rapporteringspliktige skal ved etablering av kundeforhold kreve gyldig legitimasjon av kunden 141,9 11,8
Pensjon og livsforsikring Plikt for livselskaper som tilbyr pensjonsforsikring å sende kontoutskrift til hver enkelt forsikringstaker over hver enkelt forsikring 109,2 9,1
Verdipapir Plikt for forvaltningsselskaper for verdipapirfond å sende årsregnskap, årsrapporter og delårsrapporter til sine andelseiere 93 7,8
Verdipapir Søknad til børs om børsnotering av aksjer 61,3 5,1
Rådgiving

Regnskapsførers dokumentasjon av utført arbeid hos oppdragsgiver

53,8 4,5
Rådgiving Plikt for eiendomsmeglerforetak å sende oppgjørsoppstilling ved gjennomført oppgjør 40,9 3,4
Verdipapir Plikt for verdipapirfond å gi melding til andelseiere om at deres andelsrett i fondet er registrert dersom andelsbrev ikke sendes ut 38,3 3,2
Bank og skadeforsikring Finansintitusjoner og norske avd. av internasjonale kredittkortselskap skal rapportere til valutaregisteret (TAD) om grensekryssende transaksjoner 23,8 2
Verdipapir Plikt for verdipapirforetak til å føre og oppbevare liste over utførte transaksjoner 22,5 1,9
Topp 10 andel av total 839,3 70
I alt for finansmarkedslovgivningen 1 198,9 100
Kilde: Rambøll Management
 
 

Mest kostnadskrevende skjema

Regelområde/fagmyndighet Skjemanavn Adm. kost. (mill. kr) Andel av samlede kostnader (%)
Bank og skadeforsikring Skjema rapportering til valutaregisteret ved TAD 23,8 1,98
Bank og skadeforsikring Melding om mistenkelig transaksjon 18,4 1,54
Bank og skadeforsikring Rapportering av store engasjementer 12,6 1,05
Bank og skadeforsikring Superbalansen (måned) 10,7 0,90
Rådgiving Oppgave for eiendomsmegling 10,1 0,84
Bank og skadeforsikring Tilleggsspesifikasjoner til årsbalansen 8,7 0,73
Bank og skadeforsikring

Kapitaldekningsoppgave - kredittinstitusjoner

8,3 0,69
Verdipapir Kapitaldekningsoppgave - verdipapirforetak 6,4 0,53
Rådgiving Samordnet registermelding - hovedblankett 4 0,33
Bank og skadeforsikring Kvartalsresultatregnskap 2,2 0,181
Topp 10 prosentandel av totalt 105,2 8,8
Kilde: Rambøll Management
Til toppen