Mest kostnadskrevende regelverk for fornyings- og administrasjonsdepartementet

Forenklingsguiden

Mest kostnadskrevende regelverk for fornyings- og administrasjonsdepartementet

 

Mest kostnadskrevende regelverk

Lover/forskrifter Adm. kost. (i mill. kr) Andel av samlede kostnader (%)
FOR-2001-06-15-616 Forskrift om offentlige anskaffelser 38,1 33
LOV-2004-03-05-12 Lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven) 38 33
FOR-2000-12-15-1265 Forskrift om behandling av personopplysninger 35,4

31

FOR-2005-12-16-1516 Forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil 3,7 3
FOR-2003-12-05-1424 Forskrift om innkjøpsregler for oppdragsgivere innen vann- energiforsyning, transport og telekommunikasjon 0,11 0,1
LOV-2004-03-05-11 Lov om gjennomføring av kontroll av EØS-avtalens konkurranseregler mv (EØS-konkurranseloven) 0,03 0,03
FOR-1997-12-12-1392 Forskrift om meldeplikt for kraftpriser 0,002 0,002
Total 115,2 100
Kilde: Rambøll Management
 
 

Mest kostnadskrevende informasjonskrav å etterleve for næringslivet

 
Fagmyndighet Informasjonskrav Adm. kost. (i mill. kr) Andel av samlede kostnader (%)
FAD Kredittopplysningsvirksomheter har plikt til å levere gjenpartsbrev til den person det er søkt informasjon om eller som er blitt kredittsjekket 35,4 30,7
FAD Plikt for bedrifter i en foretakssammenslutning å levere fullstendig melding 15,9 13,8
FAD Plikt for virksomheter som skal levere tilbud på offentlig oppdrag (under EØS-terskelverdi) å oversende dokumentasjon av at kravene til leverandør er oppfylt 13,8 11,9
FAD Plikt for virksomheter som skal levere tilbud på offentlig oppdrag (over EØS-terskelverdi) å oversende dokumentasjon av at kravene til leverandør er oppfylt 13,7 11,9
FAD Plikt for partene i en fusjon å informere Konkurransetilsynet om foretakssammenslutningen ved en alminnelig melding 13,6 11,8
FAD

Leverandører av tilbud til offentlige anbudsrunder plikter å gi flere opplysninger om tilbudet på anmodning fra oppdragsgiver

9 7,8
FAD Plikt for virksomheter å bistå Konkurransetilsynet ved granskning 8,4 7,3
FAD Drosjesjåførs plikt til å gi passasjerene datert kvittering på anmodning 3,6 3,1
FAD Leverandør kan på anmodning be om opplysninger og nærmere begrunnelse for oppdragsgiveres valg av leverandør 1,6 1,4
FAD Leverandør i forsyningssektoren skal på oppdragsgivers forlangende oppgi relevante opplysninger, dersom tilbudet fremstår som unomralt lavt i forhold til ytelse 0,1 0,1
Topp 10 andel av total 115,1 99,8
Kilde: Rambøll Management
 
 

Mest kostnadskrevende skjema

Fagmyndighet Skjemanavn Adm. kost. (mill. kr) Andel av samlede kostnader (%)
FAD Alminnelig melding av foretakssammenslutning 13,6 11,8
FAD Innmelding av kraftpriser 0,002 0,0015
FAD Fullstendig melding av foretakssammenslutning 15,9 13,8
Total 29,502 25,6
Kilde: Rambøll Management
Til toppen