Mest kostnadskrevende regelverk for helse- og omsorgsdepartementet

Forenklingsguiden

Mest kostnadskrevende regelverk for helse- og omsorgsdepartementet

 

Mest kostnadskrevende regelverk

Lover/forskrifter Adm. kost. (i mill. kr) Andel av samlede kostnader (%)
FOR-1993-12-21-1385 Merkeforskriften 1 158,76 40
FOR-1998-04-27-455 Forskrift om legemidler fra apotek 1000 35
FOR-2006-06-21-695 Forskrift om utgiftsdekning hos lege 254,93

9

FOR-2005-12-21-1634 Forskrift om dekning av tannlegebehandling 128,11 4
FOR-2006-06-21-674 Forskrift om dekning av fysioterapiutgifter 80,13 3
FOR-1978-06-30-8 Narkotikalisten 74,86 3
FOR-2005-06-08-538 Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk 58,1 2
FOR-1983-07-08-1252 Generell forskrift for næringsmidler 44,54 2
FOR-1999-12-22-1559 Legemiddelforskriften 42,06 1
FOR-2001-02-26-178 Apotekforskriften 30,92 1
Topp 10 prosentandel av total 2 872,38 99
I alt for departementet 2 888,72 100
Kilde: Oxford Research
 
 

Mest kostnadskrevende informasjonskrav å etterleve for næringslivet

 
Regelområde/fagmyndighet Informasjonskrav Adm. kost. (i mill. kr) Andel av samlede kostnader (%)
Næringsmiddellovgivning § 4, merking av næringsmidler 1 158,76 42
Apoteklovgivning § 7-1, Opplysninger som skal påføres resept ved ekspedisjon av legemidler 600 22
Apoteklovgivning § 9-2, 9-4, Oppbevaring av resepter 400 15
Finansiering av helsetjenester § 7, innsendelse av blanketten Medisinsk Vurdreing av arbeidsmulighet ved sykdom del A 233,1 9
Finansiering av helsetjenester § 5, stønad til tannlegehjelp (kjeveortopedisk behandling) 102,65 4
Finansiering av helsetjenester § 8, fysioterapeuten skal utstede regning på blankett fastsatt av Arbeids- og velferdsdirektoratet 77,08 3
Legemiddelindustri § 15, bokføring 55,85 2
Næringsmiddellovgivning § 6-3, oppgave over faktisk omsatt mengde 45,63 2
Næringsmiddellovgivning § 22, tilsynsbesøk hos næringsmiddelprodusent 43,62 2
Finansiering av helsetjenester § 4, skrive regning på fastsatt blankett 21,83 1
Topp 10 andel av total 2 738,51 95
Kilde: Oxford Research
 
 

Mest kostnadskrevende skjema

Regelområde/fagmyndighet Skjemanavn Adm. kost. (mill. kr) Andel av samlede kostnader (%)
Finansiering av helsetjenester Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom 233,1 8
Finansiering av helsetjenester Stønad til tannlegebehandling (kjeveortopedi) 102,65 4
Finansiering av helsetjenester Regning fysioterapi 77,08 3
Finansiering av helsetjenester Regning - medisinsk behandling 21,83 1
Legemiddelindustri Søknad om markedsføringstillatelse 18,35 1
Apoteklovgivning Narkotikaregnskap for apotek 15,86 1
Apoteklovgivning

Regnskapsblankett til statistikk for apotek

14,9 1
Legemiddelindustri Application for variation to a marketing authorisation 13,82 0
Finansiering av helsetjenester Stønad til tannlegebehandling - egenandel 2 12,7 0
Finansiering av helsetjenester Regning psykolog 7,22 0
Topp 10 prosentandel av totalt 517,52 19
I alt for departementet 544,21 19
Kilde: Oxford Research
Til toppen