Mest kostnadskrevende regelverk for justis- og politidepartementet

Forenklingsguiden

Mest kostnadskrevende regelverk for justis- og politidepartementet

 

Mest kostnadskrevende regelverk

Lover/forskrifter Adm. kost. (i mill. kr) Andel av samlede kostnader (%)
LOV-1997-06-13-44 Aksjeloven 992,63 46
LOV-1999-06-25-46 Finansavtaleloven 318,45 15
LOV-1989-06-16-69 Forsikringsavtaleloven 265,65

12

LOV-1997-06-13-45 Allmennaksjeloven 204,62 10
FOR-1999-07-02-719 Forskrift om betalingsoppdrag til og fra utlandet 75,9 4
LOV-1985-06-21-82 Kredittkjøploven 61,31 3
FOR-1995-11-03-875 Forskrift om tinglysing 51,09 2
LOV-1988-05-13-26 Inkassoloven 38,25 2
LOV-198506-21-83 Selskapsloven 27,82 1
LOV-1929-05-24-4 Lov om tilsyn med elektriske anlegg 25,66 1
Topp 10 prosentandel av total 2 061,38 96
I alt for departementet 2 139,55 100
Kilde: Oxford Research
 
 

Mest kostnadskrevende informasjonskrav å etterleve for næringslivet

 
Regelområde/fagmyndighet Informasjonskrav Adm. kost. (i mill. kr) Andel av samlede kostnader (%)
Selskapslovgivning §§ 6-13, 6-22, 6-23 og 6-29, styrets arbeid - i henhold til aksjeloven 614,39 29
Bank og forsikring § 30, kontoinformasjon 235,13 11
Selskapslovgivning § 5-10, innkalling til generalforsamling - i henhold til aksjeloven 175,61 8
Selskapslovgivning § 4-4, meldinger til verdipapirregisteret - i henhold til allmennaksjeloven 174,58 8
Selskapslovgivning Fusjon og fisjon - dokumentasjon, i henhold til aksjeloven 78,32 4
Selskapslovgivning

§ 5-16, protokoll fra generalforsamlingen - i henhold til aksjeloven

76,57 4
Bank og forsikring § 7, skriftlig bekreftelse på utført betalingsoppdrag 75,9 4
Bank og forsikring § 5b, melding om endring i kredittkostnadene. Renteendring 60,48 3
Bank og forsikring § 2-2, 11-2, forsikringsbevis 56,26 3
Bank og forsikring § 11-1, informasjonsplikt ifm tegning av personforsikring 46,01 2
Topp 10 andel av total 1 593,25 74
I alt for departementet 2 139,55
Kilde: Oxford Research
 
 

Mest kostnadskrevende skjema

Regelområde/fagmyndighet Skjemanavn Adm. kost. (mill. kr) Andel av samlede kostnader (%)
Diverse regelverk under JD Pantedokument 17,37 1
Patent, varemerke og design Søknad om registrering av varemerke 15,62 1

Diverse regelverk under JD

Skjøte 15,55 1
Patent, varemerke og design Søknad om patent 14,32 1
Rettshjelp Egenerklæring med revisoruttalelse 9 0
Rettshjelp Arbeidsoppgave 5,86 0
Diverse regelverk under JD

Melding om behandling av personopplysninger

4,07 0
Diverse regelverk under JD Begjæring om oppdeling i eierseksjoner/reseksjonering 1,75 0
Patent, varemerke og design Søknad om registrering av design 1,48 0
Diverse regelverk under JD Avtale om factoring etter panteloven § 4-10 1,02 0
Topp 10 prosentandel av totalt 86,06 4
I alt for departementet 91,71 4
Kilde: Oxford Research
Til toppen