Mest kostnadskrevende regelverk for kommunal- og regionaldepartementet

Forenklingsguiden

Mest kostnadskrevende regelverk for kommunal- og regionaldepartementet

 

Mest kostnadskrevende regelverk

Lover/forskrifter Adm. kost. (i mill. kr) Andel av samlede kostnader (%)
FOR-2003-06-24-749 Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker - SAK 994,1 91
LOV-1997-05-23-31 Eierseksjonsloven 38,81 4
FOR-1997-01-22-35 Forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett - GOF 36,53

3

FOR-1997-01-22-33 Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk - TEK (Teknisk forskrift) 23,27 2
Topp 10 prosentandel av total 1 092,72 100
I alt for departementet 1 092,72 100
Kilde: Oxford Research
 
 

Mest kostnadskrevende informasjonskrav å etterleve for næringslivet

 
Regelområde/fagmyndighet Informasjonskrav Adm. kost. (i mill. kr) Andel av samlede kostnader (%)
Bolig- og eiendomslovgivning Søknad om tillatelse til og ansvar for oppføring av tiltak etter plan- og bygningslovens § 4 373,92 34
Bolig- og eiendomslovgivning Plan- og bygningslovens § 95a, rammetillatelse, opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon 245,31 22
Bolig- og eiendomslovgivning Gjenpart av nabovarsel jfr. plan- og bygningslovens § 94 112,66 10
Bolig- og eiendomslovgivning Ferdigattest jfr. plan- og bygningslovens § 99 83,77 8
Bolig- og eiendomslovgivning Søknad om igangsettingstillatelse jfr. plan- og bygningslovens § 95 65,82 6
Bolig- og eiendomslovgivning Kontrollerklæring jfr. plan- og bygningslovens § 97 59,28 5
Bolig- og eiendomslovgivning Seksjoneringsbegjæring 38,81 4
Bolig- og eiendomslovgivning Søknad om lokal godkjenning av foretak jfr. plan- og bygningslovens §§ 93b, 97 og 98 35,02 3
Bolig- og eiendomslovgivning Kontrollerklæring jfr. plan- og bygningslovens § 97 29,18 3
Bolig- og eiendomslovgivning Produktmerking 8,27 1
Topp 10 andel av total 1 052,05 96
Kilde: Oxford Research
 
 

Mest kostnadskrevende skjema

Regelområde/fagmyndighet Skjemanavn Adm. kost. (mill. kr) Andel av samlede kostnader (%)
Bolig- og eiendomslovgivning Søknad om tillatelse til tiltak 373,92 34
Bolig- og eiendomslovgivning Opplysning om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon 245,31 22
Bolig- og eiendomslovgivning Gjenpart av nabovarsel 112,66 10
Bolig- og eiendomslovgivning Ferdigmelding 83,77 8
Bolig- og eiendomslovgivning Søknad om igangsettingstillatelse 65,82 6
Bolig- og eiendomslovgivning Kontrollerklæring 59,28 5
Bolig- og eiendomslovgivning

Begjæring om oppdeling i eierseksjoner/reseksjonering

38,81 4
Bolig- og eiendomslovgivning Søknad om lokal godkjenning av foretak 35,02 3
Bolig- og eiendomslovgivning Søknad om ansvarsrett. Kontrollplan 29,18 3
Bolig- og eiendomslovgivning Nabovarsel for tiltak etter plan- og bygningsloven 8,21 1
Topp 10 prosentandel av totalt 1 051,99 97
I alt for departementet 1 063,02 97
Kilde: Oxford Research
Til toppen