Mest kostnadskrevende regelverk for landbruks- og matdepartementet

Forenklingsguiden

Mest kostnadskrevende regelverk for landbruks- og matdepartementet

 

Mest kostnadskrevende regelverk

Lover/forskrifter Adm. kost. (i mill. kr) Andel av samlede kostnader (%)
LOV-2001-06-15-75 Dyrehelsepersonelloven 76,66 21
FOR-2002-09-03-970 Forskrift om merking og registrering av dyr 64,77 17
FOR-1999-07-01-791 Forskrift om gjødselsplanlegging 51,63 14
FOR-2005-11-30-1356 Forskrift om merking, registrering mv. av småfe 40,79 11
FOR-1995-03-21-265 Fjørfekjøttforskriften 20,6 6
FOR-2002-03-22-283 Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket 11,16 3
FOR-2005-01-24-53 Forskrift om midler til bygdeutvikling 10,45 3
FOR-2004-02-04-448 Forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket 10,06 3
FOR-1984-06-12-1286 Forskrift om merking mv. av tamrein 9,93 3
FOR-2005-06-02-505 Forskrift om hestevelferd 7,93 2
Topp 10 prosentandel av total 303,99 82
I alt for departementet 370,54 100
Kilde: Oxford Research


Mest kostnadskrevende informasjonskrav å etterleve for næringslivet

Regelområde/fagmyndighet Informasjonskrav Adm. kost. (i mill. kr) Andel av samlede kostnader (%)
Dyrehelsepersonell § 24, journalføring for dyrehelsepersonell 76,62 21
Jordbruk § 3, gjødslingsplan 51,63 14
Jordbruk § 7, merking av småfe som er født i Norge 20,61 6
Mattrygghet § 57, driftsregister 20,5 6
Jordbruk § 16, registrering og rapportering av storfe i sentralt individregister 20,46 6
Jordbruk § 11, dyreholdjournal 13,92 4
Jordbruk § 8, dyreholdjournal for småfe 12,29 3
Jordbruk § 14, merking av storfe som er født i Norge 11,51 3
Reindrift § 3 og 9, merking av rein 9,87 3
Mattrygghet § 6, hestepass og helsekort 7,93 2
Topp 10 andel av total 245,33 66
I alt for departementet 370,54
Kilde: Oxford Research


Mest kostnadskrevende skjema

Regelområde/fagmyndighet Skjemanavn Adm. kost. (mill. kr) Andel av samlede kostnader (%)
Dyrehelsepersonell Søknad om tilskudd ved veterinærs sykes- og inseminasjonsbesøk 6,73 2
Jordbruk Søknad om produksjonstilskudd - 20. august 6,62 2
Jordbruk Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 6,5 2
Jordbruk Bygdeutviklingsmidler. Fellesskjema for Fylkesmannen og Innovasjon Norge 6,04 2
Jordbruk Søknad om avløsertilskudd ved sykdom mv. 4,48 1
Jordbruk Bygdeutviklingsmidler. Fellesskjema for Fylkesmannen og Innovasjon Norge 4,41 1
Skogbruk Utbetaling av skogfond og søknad om tilskudd 3,62 1
Jordbruk Søknad om produksjonstilskudd - 20. januar 2,99 1
Næringsmiddelindustri Raw material Declaration for industrially processed agricultural products 2,91 1
Skogbruk Utbetaling fra skogfond til udekkede investeringer 0,89 0
Topp 10 prosentandel av totalt 45,19 14
I alt for departementet 50,85 14
Kilde: Oxford Research
Til toppen