Mest kostnadskrevende regelverk for nærings- og handelsdepartementet

Forenklingsguiden

Mest kostnadskrevende regelverk for nærings- og handelsdepartementet

 

Mest kostnadskrevende regelverk

Lover/forskrifter Adm. kost. (i mill. kr) Andel av samlede kostnader (%)
LOV-1994-06-03-15 Enhetsregisterloven 801,71 56
FOR-2002-07-08-968 Forskrift om arbeidsordninger på skip 239,87 17
FOR-1987-03-17-175 Forskrift om bemanning av norske skip 134,39

9

FOR-1996-08-06-822 Forskrift om sikkerhetsstyringssystem, lasteskip 120,76 8
FOR-1988-11-25-940 Forskrift om kontroll av maritim tjeneste 61,76 4
FOR-1998-12-29-1455 Skipsutstyrsforskriften 10,27 1
FOR-1987-06-15-506 Forskrift om besiktigelse av skip mv. 9,04 1
FOR-1992-09-15-695 Forskrift om bygging av passasjer- lasteskip og lektere 8,78 1
FOR-1987-09-04-856 Forskrift om bygging av flyttbare innretninger 5,62 0
FOR-1987-09-04-743 Forskrift om sikringstiltak mot brann på fiske- og fangsfartøy 4,88 0
Topp 10 prosentandel av total 1397,07 98
I alt for departementet 1422,24 100
Kilde: Oxford Research
 
 

Mest kostnadskrevende informasjonskrav å etterleve for næringslivet

 
Regelområde/fagmyndighet Informasjonskrav Adm. kost. (i mill. kr) Andel av samlede kostnader (%)
Selskapsregistreringslovgivning § 5, 6, 8, 16 og 26 Nyregistrering/endring i enhetsregisteret/foretaksregisteret 623,86 44
Maritimt regelverk § 6, registrering av hviletid - registreringsskjema 239,75 17
Selskapsregistreringslovgivning § 26, melding om sletting av enhet 164,6 12
Maritimt regelverk § 6, 9 og 11, Dokumentasjon bemanningsoppgave - journalføring og egenoppbevaring 126,02 9
Maritimt regelverk § 5, sertifisering - godkjenningsbevis for selskap (DOC) og sikkerhetsstyringssertifikat for skip (SMC) 64,23 5
Maritimt regelverk

§ 5, verifikasjon av sikkerhetsstyringssertifikat (SMC) for skip

50,5 3
Maritimt regelverk § 9, føring av mannskapsliste 40,93 3
Maritimt regelverk § 3 og 4, reders forkontroll av ansatt som skal tjenestegjøre på norskregistrert fartøy 20,71 1
Selskapsregistreringslovgivning § 5, 8 og 26, nyregistrering(endring av enkeltpersonforetak - forenklet registermelding 13,24 1
Maritimt regelverk § 3, søknad om sikkerhetsbemanning på lasteskip 8,26 1
Topp 10 andel av total 1 352,11 95
Kilde: Oxford Research
 
 

Mest kostnadskrevende skjema

Regelområde/fagmyndighet Skjemanavn Adm. kost. (mill. kr) Andel av samlede kostnader (%)
Selskapsregistreringslovgivning Samordnet registermelding - hovedblankett 623,86 44
Maritimt regelverk Oppgave over sjøfolkets hviletid 239,75 17
Selskapsregistreringslovgivning Forenklet registermelding - blankett for sletting 164,6 12
Maritimt regelverk Fortegnelse over besetningens sertifikater og kvalifikasjoner 126,13 9
Maritimt regelverk Erklæring reders forkontroll av ansatt som skal tjenestegjøre på norskregistrert fartøy 20,71 1
Selskapsregistreringslovgivning Forenklet registermelding - blankett for enkeltpersonforetak 13,24 1
Maritimt regelverk

Søknad om sikkerhetsbemanning på lasteskip

8,26 1
Bergverk o.l. Søknad om muting 2,82 0
Maritimt regelverk Sjekkliste - reders egenkontroll 2,61 0
Maritimt regelverk Melding om registrering av fartøy 0,63 0
Topp 10 prosentandel av totalt 1 202,61 85
I alt for departementet 1 205,04 85
Kilde: Oxford Research
Til toppen