Mest kostnadskrevende regelverk for olje- og energidepartementet

Forenklingsguiden

Mest kostnadskrevende regelverk for olje- og energidepartementet

 

Mest kostnadskrevende regelverk

Lover/forskrifter Adm. kost. (i mill. kr) Andel av samlede kostnader (%)
FOR-1997-06-27-653 Forskrift til petroleumsloven 1 410,18 70
LOV-2000-11-24-82 Vannressursloven 235,35 12
FOR-1999-03-11-302 Forskrift om kontroll av nettvirksomhet 144,83

7

FOR-2004-11-30-1557 Forskrift om kraftleveringskvalitet 97,35 5
FOR-2000-12-15-1271 Forskrift om sikkerhet i vassdragsanlegg 59,62 3
FOR-2002-12-16-1607 Forskrift om energiutredninger 45,61 2
FOR-2001-12-10-1377 Forskrift om energifondet 7,36 0
FOR-2002-05-07-448 Forskrift om systemansvaret i kraftsystemet 4,77 0
FOR-1990-12-07-959 Energilovforskriften 4,23 0
FOR-2001-06-18-749 Ressursforskriften 0,9 0
Topp 10 prosentandel av total 2 010,21 100
I alt for departementet 2 011,5 100
Kilde: Oxford Research
 
 

Mest kostnadskrevende informasjonskrav å etterleve for næringslivet

 
Regelområde/fagmyndighet Informasjonskrav Adm. kost. (i mill. kr) Andel av samlede kostnader (%)
Petroleumslovgivning § 8, søknad om utvinningstillatelse 1 182,82 59
Vassdrags- og energilovgivning § 8, jf. § 23, søknad om konsesjon 235,35 12
Petroleumslovgivning § 20 første ledd, innsendelse av plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst 164,65 8
Vassdrags- og energilovgivning § 2-1, rapporteringsplikt for konsesjonærer til NVE 65,09 3
Vassdrags- og energilovgivning § 2A-1, rapportering av leveringspålitelighet til NVE 57,65 3
Vassdrags- og energilovgivning

§ 4-5, innsending av flomberegninger

52,56 3
Vassdrags- og energilovgivning § 13-5, nettselskap skal informere nettkunde om tariffendringer 40,15 2
Vassdrags- og energilovgivning § 2-3, nettselskap skal varsle ved planlagte arbeider 31,24 2
Petroleumslovgivning § 28, søknad om tillatelse til anlegg og drift av innretninger 29,97 1
Vassdrags- og energilovgivning § 17-5, anleggsbidrag 25,54 1
Topp 10 andel av total 1 885,02 94
I alt for departementet 2 011,5
Kilde: Oxford Research
 
 

Mest kostnadskrevende skjema

Regelområde/fagmyndighet Skjemanavn Adm. kost. (mill. kr) Andel av samlede kostnader (%)
Vassdrags- og energilovgivning Rapportering Nett tariff 7,36 0
Vassdrags- og energilovgivning Brønnboreskjema 0,51 0
Petroleumslovgivning Skjema for registrering av utvinningsbrønner/brønnbaner 0,05 0
Topp 10 prosentandel av totalt 7,92 0
I alt for departementet 7,92 0
Kilde: Oxford Research
Til toppen