Mest kostnadskrevende regelverk for samferdselsdepartementet

Forenklingsguiden

Mest kostnadskrevende regelverk for samferdselsdepartementet

 

Mest kostnadskrevende regelverk

Lover/forskrifter Adm. kost. (i mill. kr) Andel av samlede kostnader (%)
FOR-2005-03-04-200 Autorisasjonsforskriften 190,53 27
FOR-2003-03-26-401 Yrkestransportforskriften 165,77 24
FOR-1979-06-28-3189 Forskrift om flyge- og tjenestetider BSL D 2-3 97,92

14

FOR-2000-06-20-628 Forskrift om EØS-rav til radio- og teleterminalutstyr 59,99 9
FOR-2005-12-19-1621 Sikkerhetsforskriften 47,1 7
FOR-2004-02-16-401 Ekomforskriften 30,76 4
FOR-1996-01-02-3 Forskrift om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for teleutstyr 20,34 3
FOR-2002-05-03-446 Forskrift om taubaner og kabelbaner 15,19 2
LOV-2003-07-04-83 Ekomloven 14,66 2
FOR-2005-05-24-481 Forskrift om gjennomføring av felleseuropeiske driftskrav for ervervsmessig lufttransport med fly 10,46 1
Topp 10 prosentandel av total 652,72 94
I alt for departementet 697,3 100
Kilde: Oxford Research
 
 

Mest kostnadskrevende informasjonskrav å etterleve for næringslivet

 
Regelområde/fagmyndighet Informasjonskrav Adm. kost. (i mill. kr) Andel av samlede kostnader (%)
Elektronisk kommunikasjon § 9, dokumentasjon av installasjons- og vedlikeholdsarbeid 168 24
Diverse samferdsel § 21, statistikk 155,79 22
Sivil luftfart FOR-1979-06-28-3189, tjenesteplan og regnskap over arbeidstid 97,92 14
Elektronisk kommunikasjon § 8, utarbeide teknisk dokumentasjon 59,86 9
Jernbane og taubane § 8-1, intern rapportering og registrering av jernbaneulykker m. m. 25,82 4
Jernbane og taubane

§ 13-9, godkjenning av og tillatelse til å ta i bruk rullende materiell m. m.

20,96 3
Elektronisk kommunikasjon Søknad om samsvarsvurdering 18 3
Elektronisk kommunikasjon § 9, utarbeidelse av samsvarserklæring 16,8 2
Elektronisk kommunikasjon § 2-4, tilgang til informasjons- og støttesystemer 16,61 2
Jernbane og taubane § 32 og 29, dokumentasjon 12,53 2
Topp 10 andel av total 592,28 85
Kilde: Oxford Research
 
 

Mest kostnadskrevende skjema

Regelområde/fagmyndighet Skjemanavn Adm. kost. (mill. kr) Andel av samlede kostnader (%)
Elektronisk kommunikasjon Samsvarerklæring, installasjon av elektronisk kommunikasjonsnett 16,8 2
Sivil luftfart JAR-OPS AOC Application - Part I 10,46 1
Jernbane og taubane Rapport om jernbaneulykke, alvorlig jernbanehendelse og jernbanehendelse 3,81 1
Elektronisk kommunikasjon Skjemaer for opplysninger om telemarkedet 3,77 1
Elektronisk kommunikasjon Egenerklæring 2,58 0
Sivil luftfart Søknad om sikkerhetsgodkjenning 2,17 0
Sivil luftfart

Vedlikeholdsrapport (VR)

1,65 0
Sivil luftfart Flyskjøte 0,8 0
Sivil luftfart Flyplassrapport 0,77 0
Elektronisk kommunikasjon Søknadsskjema for radiolinjestasjon 0,74 0
Topp 10 prosentandel av totalt 43,54 7
I alt for departementet 47,06 7
Kilde: Oxford Research
Til toppen