Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Regelrådets rolle i utviklingen av nytt regelverk

Regelrådet tar imot konsekvensutredninger fra og med 1. juni 2016.

Regelrådet ble oppnevnt i statsråd 11. desember 2015. Rådet, som administrativt er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet, har som formål å bidra til at næringslivet ikke påføres unødvendige byrder gjennom nytt eller endret regelverk.

Regelrådet skal granske utformingen av forslag til nytt eller endret regelverk, både lover og forskrifter, som påvirker næringslivets arbeidsbetingelser og øvrige relevante formål. Rådets rolle er å ta stilling til om konsekvensutredningene tilfredsstiller de kravene som utredningsinstruksen stiller, og om konsekvensene for næringslivet har blitt tilstrekkelig kartlagt. 

Den nye utredningsinstruksen, som trådte i kraft 1. mars, omtaler Regelrådets rolle i utviklingen av nytt regelverk:

«4-3 Regelrådet for næringslivet

Når forslag til lov og forskrift av særlig relevans for næringslivet legges ut på høring, jf. punkt 3-3, skal Regelrådet for næringslivet informeres om høringen.

Ansvarlig forvaltningsorgan skal uten ugrunnet opphold gjøre Regelrådets uttalelse offentlig tilgjengelig.»

I tråd med utredningsinstruksen, skal alle forslag til lover og forskrifter med relevans for næringslivet forelegges Regelrådet i høringsrunden.

Departementet har bestemt at Regelrådet starter sin virksomhet fra 1. juni 2016. Regelrådet tar altså imot og behandler høringsnotater som legges ut fra og med 1. juni 2016.

Til toppen