En tredjedel færre paragrafer

Første del av Sjøfartsdirektoratets forskriftsprosjekt er nå i havn. Gjeldende regler blir samlet på ett sted, og med færre og kortere forskrifter er det mye enklere å finne fram til hvilke krav som gjelder.

– Forenkling er et av regjeringens viktigste satsingsområder. Sjøfartsdirektoratet gir nå sjøfolk, redere og andre aktører innen skipsfart et enda mer brukervennlig og lett tilgjengelig regelverk. Prosjektet innebærer derfor en betydelig forenkling og forbedring for maritim næring, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Les mer på Sjøfartsdirektoratetes nettsider.

Til toppen