Å legge til rette for nyskapende bedrifter og næringsmiljøer

Verdiskaping skjer når det en bedrift produserer har større verdi enn summen av innsatsfaktorene. Norsk næringsliv hevder seg godt internasjonalt fordi bedriftene er gode til å innovere og til å omstille seg for å kunne møte en stadig tøffere konkurranse. For at det fortsatt skal være slik kreves gode rammevilkår og en bredt anlagt innsats som bidrar til fortsatt fremvekst av innovative bedrifter og næringsmiljøer.

Se bl.a. følgende lenker:

  • Virkemiddelapparatet (bl.a. Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og SIVA)
  • Miljøteknologi
  • Innovasjon i tjenesteytende sektor
  • Immaterielle rettigheter
  • IKT og elektronisk kommunikasjon som innovasjonsdrivere
  • Konkurranse for innovasjon 
  • Regional innovasjonspolitikk  
  • Til toppen