IKT og elektronisk kommunikasjon

Ingress/omtaletekst

Utviklingen av informasjons- og kommunikasjonsteknologien  har endret både organisering, leveringsmåter og tjenester på en svært innovativ måte.  I løpet av noen få år er det utviklet helt nye tjenestetilbud. Trådløse teletjenester, nettauksjoner, netthandel, søketjenester og nettaviser er bare noen eksempler. IKT-politikken skal bl.a. bidra til gode rammevilkår for innovasjon ved hjelp av IKT i privat og offentlig sektor.

Til toppen