Immaterielle rettigheter

Ingress/omtaletekst

Immaterielle rettigheter er en samlebetegnelse på opphavsrett og industrielle rettigheter. Industrielle rettigheter omfatter i hovedsak patenter, registrerte eller innarbeidede varemerker og design. Ved hjelp av slike rettigheter kan bedrifter og forskningsinstitusjoner forvalte verdiene av sine innovasjoner.

Patentering gir en tidsbegrenset enerett til kommersielt å utnytte et avgrenset stykke ny teknologi.  Registrering av design gir en tidsbegrenset enerett til å utnytte et nytt produktdesign, og gjennom en varemerkeregistrering eller innarbeiding av et varemerke kan eneretten sikres til å bruke det beskyttede kjennetegnet (varemerket) for bestemte produkter og tjenester.  

Det er Patentstyret som forvalter regelverket for industrielle rettigheter og behandler søknader om rettighetsbeskyttelse.

Til toppen