Konkurranse for innovasjon

Ingress/omtaletekst

Konkurransepolitikkens mål er å legge til rette for en konkurranse i markedene som bidrar til effektiv bruk av samfunnets ressurser. En rimelig grad av konkurranse vil trolig skjerpe innovasjonsevnen.

Til toppen