Miljøteknologi

Ingress/omtaletekst her

 

Miljøteknologi omfatter alle teknologier som direkte eller indirekte forbedrer miljøet. Det dreier seg både om teknologier som begrenser forurensning ved hjelp av rensing, mer miljøvennlige produkter og produksjonsprosesser, mer effektiv ressurshåndtering og teknologiske systemer som reduserer miljøpåvirkningen. Med teknologi menes både kunnskap og fysiske innretninger.

Til toppen