Regional innovasjon

Regional mobilisering av kunnskap og ressurser er et sentralt virkemiddel i en effektiv innovasjonspolitikk. Dette kan i samspill med nasjonale og internasjonale kompetansemiljøer legge grunnlag for varig bosetning basert på bedrifter som hevder seg i nasjonal og internasjonal konkurranse.

Til toppen