Virkemiddelapparatet

Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA  skal  legge til rette for fornyelse, innovasjonsevne, konkurransekraft og verdiskaping i næringslivet.