Kom med innspill her

På denne siden kan interesserte komme med sine synspunkter på rapporten Områdegjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet innen 20. desember.

Innspill til virkemiddelgjennomgangen

Jeg sender innspillet på vegne av