Tidslinje for gjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet

Dette har skjedd siden regjeringen lanserte gjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet i september 2018:

 • 2018

  • Starter arbeidet med å rydde opp i virkemiddel-jungelen (torsdag 27. september 2018)

   De to neste årene skal næringsminister Torbjørn Røe Isaksen rydde opp i jungelen av støtteordninger til næringslivet. Nå starter arbeidet. Onsdag 26. september lyste Nærings- og fiskeridepartementet og Finansdepartementet ut en anbudskonkurranse.

    
 • 2019

  • Deloitte skal gå gjennom virkemidlene (mandag 7. januar 2019)

   Regjeringen har gitt Deloitte oppdraget med å foreta en helhetlig gjennomgang av virkemidlene for forskning og innovasjon i næringslivet i 2019. Målet er å gjøre tilbudet mer oversiktlig, brukervennlig og effektivt.

  • Næringsministeren inviterer til innspillsmøte om virkemidlene for forskning og innovasjon (mandag 28. januar 2019)

   Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen møter aktører, bedrifter, interesseorganisasjoner og fagforeninger til innspillsmøte. 

  • Digital port til virkemiddeljungelen (torsdag 5. september 2019)

   Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen annonserer at bedrifter skal kunne starte søknadsprosessen til pengestøtte i en ny, digital portal. 

  • Rapport - Gjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet (fredag 8. november 2019)

   Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt en konsulentrapport som inneholder anbefalinger om innretning og organisering av det næringsrettede virkemiddelapparatet.