Helhetlig gjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet

Et prosjekt for verdiskaping og flere lønnsomme arbeidsplasser.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen står foran en forsamling

Dette har skjedd til nå

Følg arbeidet med gjennomgangen av virkemiddelapparatet på denne tidslinjen.

Hender som gestikulerer foran en datamaskin

Om arbeidet

Hva betyr det at regjeringen vil gjøre en helhetlig gjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet?

Gul post-it-lapp mot korkvegg

Kom med innspill her

Har du eller din bedrift innspill til arbeidet? Slik går du frem.

Aktuelle saker

Rapport - Gjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet

08.11.2019: Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt en konsulentrapport som inneholder anbefalinger om innretning og organisering av det næringsrettede virkemiddelapparatet.

Deloitte skal gå gjennom virkemidlene

07.01.2019: Regjeringen har gitt Deloitte oppdraget med å foreta en helhetlig gjennomgang av virkemidlene for forskning og innovasjon i næringslivet i 2019. Målet er å gjøre tilbudet mer oversiktlig, brukervennlig og effektivt.

Starter arbeidet med å rydde opp i virkemiddel-jungelen

27.09.2018: De to neste årene skal næringsminister Torbjørn Røe Isaksen rydde opp i jungelen av støtteordninger i næringslivet.