Forskning og utvikling for økt innovasjon

Forskning gir opphav til nye ideer og teknologiske løsninger som kan bidra til økt innovasjon i næringslivet og i offentlig sektor.

Forskning er også et redskap i prosessen fra innovative ideer til ferdige løsninger. Den forskningsinnsatsen som legges ned i bedrifter og ved universiteter, høyskoler og institutter bidrar til at dagens og morgendagens virksomheter står bedre rustet for fremtiden.

Nasjonale og globale utviklingstrekk stiller både privat og offentlig sektor overfor krav til innovasjon og omstilling som forskningen kan besvare. Et resultat av globaliseringen er økt nyskapings- og teknologiutviklingstakt og skjerpede konkurranseforhold for næringslivet. De miljømessige utfordringene, krever blant annet utvikling av ny, banebrytende teknologi på en rekke områder.

Til toppen