Gi ditt innspill til masterplan for marin forskning

Gode forsknings- og innovasjonsprioriteringer er sentralt i videreutvikling av sjømatnæringen og de biomarine næringene. Nærings- og fiskeridepartementet har derfor satt i gang arbeidet med en masterplan for marin forskning.

I arbeidet med masterplanen ønsker departementet å få innspill fra bedrifter, forskningsmiljøer og andre som har synspunkter på fremtidens marine forsknings- og innovasjonsprioriteringer.

Fristen for å komme med innspill er 2. april 2015. Du kan også sende ditt innspill på e-post til postmottak@nfd.dep.no. Vennligst merk e-posten ”Masterplan for marin forskning".

Alle innspill vil være offentlig informasjon, og innspillene vil bli publisert  på Offentlig Elektronisk Postjournal.