Takk for innspill

Takk for dine synspunkter på fremtidens marine forsknings- og innovasjonsprioriteringer. Innspillene vil bli tatt med i arbeidet med masterplanen for marin forskning.