Takk for innspill

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Takk for dine synspunkter på fremtidens marine forsknings- og innovasjonsprioriteringer. Innspillene vil bli tatt med i arbeidet med masterplanen for marin forskning.