Hva er innovasjon?

En ny idé eller oppfinnelse blir ikke til en innovasjon før den er kommet til praktisk anvendelse. Den må altså nå et marked med brukere eller kunder. Dette kan skje på flere måter.

En ny idé eller oppfinnelse blir ikke til en innovasjon før den er kommet til praktisk anvendelse. Den må altså nå et marked med brukere eller kunder. Dette kan skje på flere måter - ved å  lansere en ny vare eller en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, en anvendelse, ved markedstilpasninger eller gjennom nye organisasjonsformer som skaper økonomiske verdier. 

Vi regner ofte med følgende former for innovasjon:

• produktinnovasjon – nye produkter eller tjenester til markedet
• markedsinnovasjon – nye markeder åpnes for produkter eller tjenester
• prosessinnovasjon – nye måter å fremstille eller distribuere produkter eller tjenester
• organisatorisk innovasjon - nye og smartere måter å organisere arbeidsoppgaver

Innovasjon spenner altså vidt og kan både være tett knyttet til forskning og utvikling, men like gjerne til praktiske endringer på den enkelte arbeidsplass.
På lang sikt er innovasjon nøkkelen til virksomheters og lands konkurranseevne og bærekraftige vekst. Samtidig vet vi at myndighetene kan spille en sentral rolle for å legge til rette for en økt grad av innovasjon i samfunnet. Da blir innovasjonspolitikk viktig.

 

Til toppen