Regjeringens innovasjonspolitikk

Regjeringen har store ambisjoner med nærings- og innovasjonspolitikken. Regjeringen fører en nærings- og innovasjonspolitikk som gir høy verdiskaping for næringslivet i hele landet. Vi vil legge til rette for innovasjon og omstilling ved å spille på lag med norsk næringsliv.

 

Regjeringen har store ambisjoner med nærings- og innovasjonspolitikken. Regjeringen fører en nærings- og innovasjonspolitikk som gir høy verdiskaping for næringslivet i hele landet. Vi vil legge til rette for innovasjon og omstilling ved å spille på lag med norsk næringsliv.

I Soria Moria-erklæringen slår regjeringen fast at det skal utvikles nasjonale strategier på fem næringsområder hvor Norge har kompetanse eller særlige fortrinn: Marin sektor, maritim sektor, energi, reiseliv og miljø. Regjeringen har allerede gjort mange grep for å bidra til å realisere potentsialet for verdiskaping og utvikling på satsingsområdene. Det er blant annet allerede utviklet strategier for reiseliv og maritim sektor, og det arbeides med strategier på andre områder.

Satsing på å stimulere til innovasjon og nyskaping er sentralt i tilknyting til utvikling av de strategiske innsatsområdene. Regjeringen har blant annet som ambisjon at Norge skal være et foregangsland i den internasjonale miljø- og klimapolitikken. Satsing på utvikling av ny miljøteknologi er et sentralt verktøy for regjeringen for å møte miljø- og klimautfordringene på en offensiv måte. En slik satsing vil også bidra til nye muligheter for næringslivet.

Til toppen