Hva vet man om enkeltbedrifter, bransjer og lands innovasjonsevne? - Finn svarene i innovasjonsstatistikken

Ingress/omtaletekst

Norges forskningsråd gir uten serie rapporter som gir en oversikt over innsatsfaktorer og resultater av FoU og innovasjon i Norge. Formålet er å bidra til kunnskapsgrunnlaget ved å gi en samlet oversikt over status og utvikling innenfor forskning, innovasjon, vitenskap og teknologi i Norge.

Det norske forsknings- og innovasjonssystemet 

European Innovation Scoreboard (EIS) er EU-kommisjonens instrument for å måle og sammenligne EU- og EØS-landenes utvikling på innovasjonspolitikkområdet.

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) er en sentral leverandør av kunnskap om medlemslandenes innovasjonsevne: OECDs hjemmeside er en inngangsport til forskjellige typer innovasjonsrelevant statistikk

Til toppen