Innovasjonsaktiviteter i EU/EØS og OECD

EU og OECD legger vekt på å utvikle kunnskapsgrunnlag og anbefalinger for medlemslandenes innovasjonspolitikk.

EU
EUs innovasjonspolitikk skal bidra til innovasjon i både i næringslivet og samfunnet  og dermed sette Lisboa-strategien for vekst og sysselsetting ut i livet.

OECD
Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) er en sentral leverandør av kunnskap om medlemslandenes innovasjonsevne og nyttige elementer i en effektiv innovasjonspolitikk. OECDs hjemmeside er en fin inngangsport til kunnskap om innovasjon.

OECD foretok en gjennomgang av norsk innovasjonspolitikk i 2008.

Til toppen