Norges forskningsreaktorer og avfallshåndtering

Departementets arbeid med nukleære saker

De norske forskningsreaktorene i Halden og på Kjeller drives av Institutt for energiteknikk (IFE), som er et internasjonalt forskningsinstitutt for energi- og nukleærteknologi. Nærings- og fiskeridepartementet har ansvar for statens bevilgninger til IFE for drift av forskningsreaktorene.

De norske atomanleggene

Det fins to atomreaktorer i Norge. Begge eies og drives av IFE. Den ene ligger på Kjeller utenfor Lillestrøm og den andre i Halden.

Spørsmål og svar

Få svar på det du lurer på om norske atomanlegg.

Relevante dokumenter

Her er en oversikt over de viktigste rapportene om de norske atomreaktorene.