Norges forskningsreaktorer og avfallshåndtering

Departementets arbeid med nukleære saker

De norske forskningsreaktorene i Halden og på Kjeller drives av Institutt for energiteknikk (IFE), som er et internasjonalt forskningsinstitutt for energi- og nukleærteknologi. Nærings- og fiskeridepartementet har ansvar for statens bevilgninger til IFE for drift av forskningsreaktorene.

Menn i hvite frakker bak et kontrollpanel

De norske atomanleggene

Det fins to atomreaktorer i Norge. Begge eies og drives av IFE. Den ene ligger på Kjeller utenfor Lillestrøm og den andre i Halden.

Ein port i ei fjellside

Spørsmål og svar

Få svar på det du lurer på om norske atomanlegg.

Forsida av forskjellige rapporter

Relevante dokumenter

Det har i årenes løp blitt produsert mange rapporter og utredninger i forbindelse med de norske forskningsreaktorene og avfallshåndteringen i Norge. Her er en oversikt over de viktigste.

Aktuelt nå

Bilete av inngangspartiet til Haldenreaktoren

Rapporter om norske atomanlegg

Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt to nye rapporter om atomanleggene på Kjeller og i Halden.

Illustrasjonsbilde reaktorhall IFE i Halden. Foto: Mick Tully

Nytt anlegg for radioaktivt avfall

Statsbygg har fått jobben med å lage en faglig analyse av et nytt anlegg for radioaktivt avfall.

Siste nytt

Til toppen