Norges forskningsreaktorer og avfallshåndtering

Departementets arbeid med nukleære saker

De norske forskningsreaktorene i Halden og på Kjeller drives av Institutt for energiteknikk (IFE), som er et internasjonalt forskningsinstitutt for energi- og nukleærteknologi. Nærings- og fiskeridepartementet har ansvar for statens bevilgninger til IFE for drift av forskningsreaktorene.

De nukleære anleggene i Norge

Institutt for energiteknikk (IFE )har ansvaret for landets nukleære anlegg på Kjeller og i Halden med tilhørende avfallslagre.

Nytt mellomlager for høyaktivt atomavfall

Det er behov for et nytt mellomlager for brukt reaktorbrensel og annet langlivet radioaktivt avfall som etter konsesjonsbetingelsene ikke kan sendes til lageret i Himdalen.

Relevante dokumenter

Det har i årenes løp blitt produsert mange rapporter og utredninger i forbindelse med de norske forskningsreaktorene og avfallshåndteringen i Norge. Her er en oversikt over de viktigste.