Innspill

Har du synspunkter knyttet til  Fase 2-utvalgets utredning så setter vi i Nærings- og handelsdepartementet pris på om du sender oss din mening.

Alle innspill blir journalført samlet.

Frist for å sende inn innspill er 30. september 2011.

Tekst:

Avsendernavn:

Adresse: