Relevante dokumenter

Det har i årenes løp blitt produsert mange rapporter og utredninger i forbindelse med de norske forskningsreaktorene og avfallshåndteringen i Norge. Her er en oversikt over de viktigste.

Institutt for energiteknikks virksomhet ved de nukleære anleggene i Halden og på Kjeller danner bakgrunn for flere saker som både Nærings- og fiskeridepartementet og andre departementer nå arbeider med.

Det har i årens løp blitt foretatt utredninger av problemstillinger knyttet til lagring av brukt reaktorbrensel og radioaktivt avfall, både mellomlagring (50-100 år) og sluttlagring (deponering), IFEs og Haldenprosjektets nytteverdi i et samfunnsmessig perspektiv og konsekvenser av en nedleggelse av Haldenreaktoren.

Følgende rapporter og utredninger foreligger:

Til toppen