Takk for din henvendelse

Nærings- og handelsdepartementet takker for ditt innspill. Vi vil ta med oss dette i vårt videre arbeid med oppfølgingen av Fase 2-utvalgets rapport.