Norsk Romsenter

Norsk Romsenter er et offentlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter direkte underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Romsenteret ivaretar nasjonale interesser innenfor romindustri, forskning og anvendelser.

Norsk romvirksomhet har som hovedmål å:

  • skape 10 % årlig industriell vekst,
  • dekke nasjonale brukerbehov,
  • oppnå fremtredende internasjonale posisjoner innen romforskning, og
  • ha en ledende rolle innen romrelatert bakkeinfrastruktur.

Det er en hovedoppgave for Norsk Romsenter å bidra til at disse målene nås.

Medlemskapet i den europeiske romorganisasjonen ESA er ved siden av Norsk Romsenters egne programmer sentrale offentlige virkemidler i dette arbeidet.

Satsingsområdene er områder der Norge kan hevde seg i det globale markedet for romrelaterte produkter og tjenester, og er i stor grad basert på nasjonale forutsetninger og behov.

Les mer på hjemmesiden til Norsk Romsenter

Langtidsplan for Norsk Romsenter (PDF-versjon)

Til toppen